Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Edukacji

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 68 firm branży edukacyjnej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Edukacji
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Politechnika Warszawska Warszawa 1909 -3,8 4
2 Uniwersytet Jagielloński Kraków 1898 13 2,3
3 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Warszawa 1501 196,7 42,9
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 1489 85,3 5,5
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 1415 158,2 5,6
6 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 1352 33,8 1,5
7 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa 1336 -8,9 3,3
8 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław 1071 38,3 3,5
9 Politechnika Gdańska Gdańsk 1004 61 7,2
10 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Olsztyn 937 136,5 5
11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 874 19,1 1,2
12 Uniwersytet Wrocławski Wrocław 835 45,9 4,5
13 Uniwersytet Medyczny Łódź 754 50,8 8,8
14 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Wrocław 724 -5,2 4,8
15 Politechnika Poznańska Poznań 713 87,7 4,2
16 Politechnika Śląska Gliwice 690 29 4,6
17 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 678 -12,4 2,5
18 Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 593 14,5 3,4
19 Uniwersytet Łódzki Łódź 518 -23,5 4,6
20 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin 512 59,9 2,9
21 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 492 -12,6 1,1
22 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocław 481 -13,2 3,3
23 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa 465 12,2 7,3
24 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Łódź 453 30,8 1,5
25 Uniwersytet Gdański Gdańsk 448 53,9 0,8
26 Uniwersytet Śląski Katowice 387 6,9 0,9
27 The British School Sp. z o.o. Warszawa 378 69,8 24,4
28 Uniwersytet w Białymstoku Białystok 353 84 3,6
29 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 327 33,2 1,6
30 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków 312 5,3 1,8
31 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 299 24,2 3
32 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 292 12,6 1,1
33 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin 290 14,5 2,7
34 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin 285 50,1 3,2
35 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radom 281 8,8 16,8
36 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 278 -1,3 1,1
37 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin 269 40,4 9,9
38 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 266 4 0,5
39 Akademia Obrony Narodowej Warszawa 233 2,3 3,8
40 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 191 16,6 3,9
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WITELONA w Legnicy Legnica 182 56,7 13,5
42 Politechnika Częstochowska Częstochowa 177 -4,8 3,3
43 Uniwersytet Opolski Opole 176 10,8 3
44 Politechnika Świętokrzyska Kielce 176 -4,6 2,6
45 Politechnika Lubelska Lublin 173 -1,9 2,7
46 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin 169 -38 3,2
47 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław 167 36,1 3,7
48 ELI LILLY POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 165 33 7,4
49 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań 164 138,4 8,7
50 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego Poznań 163 -21,6 5,3
51 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 156 254,1 2,2
52 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 153 77,7 14,6
53 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa 150 45,8 4,7
54 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 149 70,9 151
55 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 148 81,6 10
56 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 142 29,2 1,7
57 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 141 -43,4 3,7
58 Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej Bielsko-Biała 133 37,6 7
59 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia 128 17,7 5
60 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 126 97,3 2,3
61 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa 122 22,1 6
62 Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy Bydgoszcz 119 30,7 0,9
63 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha Kraków 118 -17 1,7
64 ZPR – EXPRESS Sp. z o.o. Warszawa 117 -12,4 1,4
65 Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk 115 389,9 8,2
66 Politechnika Koszalińska Koszalin 108 25,1 1,8
67 Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa 102 44,3 4,4
68 Akademia Sztuk Pięknych Warszawa 100 47,8 1,7

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.