Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Hotelarstwa

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 24 firmy branży hotelarskiej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Hotelarstwa
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 ORBIS S.A. Warszawa 3486 53,9 16,7
2 HGC Gretna Investments Sp. z o.o. S.J. Warszawa 794 437,1 25,8
3 Sandra J. Zalewski i Spółka S.J. Pogorzelica 458 78,1 35,5
4 QUBUS HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o. Wrocław 441 2847,9 8,9
5 Louvre Hotels Group Sp. z o.o. Warszawa 423 133,4 40,7
6 Satoria Group S.A. Warszawa 286 46,2 11,1
7 QUBUS HOTEL SYSTEM Sp. z o.o. Wrocław 267 75,3 62,9
8 Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o. Warszawa 233 72,5 12,9
9 Hotel Arłamów S. A. Arłamów 200 35,1 3,8
10 PAZIM Sp. z o.o. Szczecin 200 42,9 8,5
11 Interferie Medical SPA Sp. z o.o. Legnica 194 85,6 19,8
12 Hotel Narvil Sp. z o.o. Serock 193 33,8 12,7
13 Interferie S.A. Legnica 173 94,8 7
14 Cegal S.J. Łódź 156 51 48,6
15 Bania Sp. z o.o. S.K. Białka Tatrzańska 152 23,6 36,3
16 Wawel – Imos International S.A. Kraków 141 74,3 23
17 Hotel Senator Sp. z o.o. S.K. Dźwirzyno 127 4,2 48,8
18 Route A4 Sp. z o.o. S.K. Zgorzelec 125 127,4 3,8
19 Pro-San S.J. Kołobrzeg 121 94,2 7,9
20 Bodeko Hotele Sp. z o.o. Wisła 119 127,4 13,6
21 Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. Warszawa 118 -6,6 15,6
22 Agmet Sp. z o.o.Spółka Komandytowa Warszawa 113 71,8 51,3
23 Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o. Jachranka 109 106,7 4,7
24 Chopin Airport Development Sp. z o.o. Warszawa 104 -8,4 3,8

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.