Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Produkcji Leków

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 35 firm branży produkcja leków, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Produkcji Leków
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. Poznań 4190 9,9 4,1
2 Sanofi – Aventis Sp. z o.o. Warszawa 2608 79,9 5,7
3 Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. Ksawerów 2194 16,8 51,2
4 ADAMED Sp. z o.o. Pieńków 1981 80,1 14,4
5 ICN POLFA RZESZÓW S.A. Rzeszów 1586 -8,6 7,8
6 POLFA S.A. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Pabianice 1390 51,8 16,6
7 Celon Pharma S.A. Kiełpin 854 26,7 43,9
8 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. Jelenia Góra 840 -21,3 10,6
9 ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. Warszawa 808 62,5 8,1
10 FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 778 73,1 8,6
11 LEK S.A. Stryków 571 -8,8 1,1
12 Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. Kraków 518 120,3 28,7
13 BIOFARM Sp. z o.o. Poznań 494 90,3 6,4
14 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 486 80,7 7
15 Synoptis Pharma Sp. z o.o. Warszawa 421 199,4 21,4
16 Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. Kraków 392 439,9 23,2
17 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 369 62 11,7
18 TORF CORPORATION – FABRYKA LEKÓW Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 301 118,5 16,1
19 Genexo Sp. z o.o. Warszawa 294 291,9 8,3
20 Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A. Wrocław 264 14,8 8
21 P W VET-AGRO Sp. z o.o. Lublin 233 58,2 23,9
22 Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka 224 59,3 8
23 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Warszawa 216 -30,4 3
24 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. Mielec 203 31,8 17,5
25 US PHARMACIA Sp. z o.o. Wrocław 177 27,2 8,6
26 Phytopharm Klęka S.A. Nowe Miasto 169 192,7 3,6
27 Farmina Sp. z o.o. Kraków 163 121,5 20,9
28 Medicofarma S.A. Warszawa 151 80,3 18,1
29 VIPHARM S.A. Ożarów Mazowiecki 149 60,3 6,4
30 Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. Dywity 148 359,6 10,6
31 ESPEFA Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Kraków 145 36,6 18,2
32 KATO LABS Sp. z o.o. Warszawa 141 117,2 33,8
33 Emo – Farm Sp. z o.o. Ksawerów 130 -35,6 30,9
34 HERBAPOL Warszawa Sp. z o.o. Pruszków 130 89,4 16,1
35 Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy Warszawa 114 55,1 6,2

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.