Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Agencji Reklamowych

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 62 agencje reklamowe, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej:  Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz  Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.  

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Agencji Reklamowych
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Grupa RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 1958 78,8 31,1
2 MS Services Sp. z o.o. Kraków 1120 5474,6 823,9
3 Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. Warszawa 651 171,1 3,7
4 GroupM Sp. z o.o. Warszawa 607 118,7 16,7
5 NOVARTIS POLAND Sp. z o.o. Warszawa 483 182,9 6
6 AMS S.A. Warszawa 474 36,9 10,6
7 ABC Data Marketing Sp. z o.o. Warszawa 374 22,8 56,7
8 Omnicom Media Group Sp. z o.o. Warszawa 358 145,5 25,6
9 NEKK Sp. z o.o. Poznań 339 72,3 35,3
10 Astrazeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Warszawa 338 72,2 6
11 MGD – GMW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wadowice 315 953,8 13,2
12 Drutex Okna S.A. S.K. Bytów 306 11958,1 12,3
13 Waran Sp. z o.o. sp.k. Toruń 260 468 24,2
14 Sandoz Polska Sp. z o.o. Warszawa 252 41,5 5,8
15 BBDO Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 242 104,3 36,4
16 Media Direction Sp. z o.o. Warszawa 223 46,5 4,1
17 Par. Bakuła sp. j. Gdańsk 149 57,9 31,3
18 Sano Marketing Sp. z o.o. Koszalin 137 43,7 37,7
19 SMG Poland Sp. z o.o. Warszawa 130 -20,5 2,7
20 ADPOL Sp. z o.o. Warszawa 128 109,9 13,2
21 Young & Rubicam Poland Sp. z o.o. Warszawa 125 -1 53,5
22 Canvas Sp. z o.o. SP.K. Warszawa 122 72,8 27,4
23 Interactive Solutions Sp. z o.o. Poznań 114 230,5 11,2
24 Mullenlowe Mediahub Sp. z o.o. Warszawa 106 36,8 2,5
25 Havas Media Sp. z o.o. Warszawa 105 29,1 2,3
26 Agencja Reklamowa Opus B B.Budzik, J.Kozłowska-Miroch sp.j. Kraków 98 182,2 20,5
27 Arteo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzielnością Design S.K. Warszawa 92 132 12,6
28 Takeda Polska Sp. z o.o. Warszawa 88 65,7 4
29 COCA-COLA POLAND SERVICES Sp. z o.o. Warszawa 87 -13 3,5
30 Mediaexpert Sp. z o.o. Warszawa 86 64,8 9,2
31 Just Sp. z o.o. sp.k. Poznań 82 31 14,4
32 City Sp. z o.o. sp.k. Kraków 79 44 12,7
33 PMPG Polskie Media S.A. Warszawa 79 423,8 7,6
34 Awena Sp. z o.o., sp.k. Warszawa 78 122,9 27,1
35 Agencja Reklamowa CZART Sp. z o.o. Wrocław 78 14,9 9,7
36 Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. Warszawa 76 26,4 2,6
37 A1 Piotrowski, Wielgus sp. j. Warszawa 72 269,9 19,8
38 Rebel Media Sp. z o.o. S.K. Warszawa 72 73,3 13,8
39 Socialformance Sp. z o.o. Warszawa 70 117,8 11,5
40 CURSOR S.A. Warszawa 69 167,1 1,8
41 Ato Sp. z o.o. S.K. Kalisz 64 80,1 9
42 Grasp Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 62 112,9 35,2
43 Eg+ Worldwide Sp. z o.o. Warszawa 58 338 7
44 Orix – Print Łęcki i Wspólnik S.J. Warszawa 58 98,3 41,1
45 Arena Media Communications Sp. z o.o. Warszawa 58 87,8 3,4
46 GREY Worldwide Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 57 1 6,1
47 Apella S.A. Gdynia 56 33,6 3,5
48 Initiative Media Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 55 19,4 0,9
49 Mediacap S.A. Warszawa 55 111,4 11,4
50 The Digitals Sp. z o.o. Warszawa 55 136,2 11,7
51 TBWA Sp. z o.o. Warszawa 54 275 25,1
52 EGIS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 53 35,6 3,1
53 Topq Bucior Bukowski S.J. Gdańsk 50 93,5 30,4
54 Artegence Sp. z o.o. Warszawa 49 394,9 16,7
55 Socializer S.A. Warszawa 48 39,1 8,1
56 Red8 Advertising Sp. z o.o. Warszawa 48 81,7 7,6
57 Grandes Kochonos Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 48 44 34,5
58 Reprise Media Sp. z o.o. Warszawa 47 275,7 6,4
59 IPER Sp. z o.o. Poznań 46 226,5 24,6
60 Arti – Bau Sp. z o.o. Wrocław 44 77,5 7,2
61 Posterscope Polska S.A. Warszawa 43 32,9 5,1
62 MEDIA GROUP Sp. z o.o. Warszawa 41 15,5 5,3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto  firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w latach 2014- 2015,

4. Zysk netto w latach 2014- 2015,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.