Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Telekomunikacji

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 43 firmy telekomunikacji, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej:  Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz  Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu. 

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Telekomunikacji
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 T-Mobile Polska S. A. Warszawa 28835 79,9 18,1
2 CYFROWY POLSAT S.A. Warszawa 15491 81,1 15
3 P4 Sp. z o.o. Warszawa 14177 -3,2 18,3
4 ORANGE POLSKA S.A. Warszawa 12554 -16,9 3,5
5 VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. Warszawa 2760 72,1 40,4
6 NETIA S.A. Warszawa 1788 -63,3 10,5
7 Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. Warszawa 1475 381,7 16,3
8 Multimedia Polska S.A. Gdynia 1258 45,4 7,9
9 VECTRA S.A. Gdynia 1116 98,5 3,9
10 Telefonia Dialog Sp. z o.o. Wrocław 935 -4,2 10,4
11 Nokia Solutions And Networks Sp. z o.o. Warszawa 836 138,6 2,9
12 Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. Kraków 509 141,9 5,9
13 Igt Poland Sp. z o.o. Warszawa 343 87,8 9,7
14 Logintrans Sp. z o.o. Wysoka 310 70,9 21,1
15 ATM S.A. Warszawa 259 1,1 7,6
16 Przedsiębiorstwo Promax S.J. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój Ostrów Wielkopolski 218 25,4 22,9
17 Klonex – VCS Sp. z o.o. P U H Opole 210 57,6 11,7
18 Home.pl S.A. Szczecin 187 8,8 6
19 3S S.A. Katowice 186 85,4 15,1
20 GC Energy Sp. z o.o. Rzeszów 133 176,8 10,3
21 Novum S.A. Warszawa 132 65,1 5,7
22 Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Kraków 124 22,7 3,1
23 Apator Telemetria Sp. z o.o. Słupsk 120 282,4 18,3
24 PETROTEL Sp. z o.o. Płock 116 46,4 14,5
25 Starnet Telecom Sp. z o.o. Warszawa 115 107,7 14,9
26 Multimadia Polska Południe S. A. Gdynia 107 -79,4 17,4
27 Viamind Sp. z o.o. Warszawa 101 105,8 6,2
28 InitTec Sp. z o.o. Kraków 98 -18,2 17,3
29 T – SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 91 88,2 1,3
30 Neantic Sp. z o.o. Warszawa 87 340,2 22,4
31 Ailleron S.A. Kraków 78 9,5 16
32 Equinix (Poland) Sp. z o.o. Warszawa 68 214,5 13,7
33 Telefony Podlaskie S.A. Sokołów Podlaski 64 25 27,3
34 Verbicom S.A. Poznań 63 651,7 10,7
35 Electronic Control Systems S.A. Balice 54 -66,8 10
36 Telepl Sp. z o.o. Warszawa 54 -5,3 3,8
37 Biatel Telekomunikacja S.A. Warszawa 50 706,6 5,5
38 Hexa Network S.A. S.K. Warszawa 45 711,9 11,5
39 Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. Warszawa 44 1937,6 14,3
40 Elco ICT Sp. z o.o. Katowice 42 173,2 42,1
41 Telia Carrier Poland Sp. z o.o. Warszawa 41 5,3 1,4
42 Arkena Sp. z o.o. Warszawa 40 232,8 9,1
43 IT Partners Telco Sp. z o.o. Warszawa 40 135,7 3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto  firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w latach 2014- 2015,

4. Zysk netto w latach 2014- 2015,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.