Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Turystyki

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 31 firm branży turystycznej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej:  Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz  Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu. 

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Turystyki
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Rainbow Tours S.A. Łódź 743 75,8 3
2 Nowa Itaka Sp. z o.o. Opole 462 3,3 1,6
3 Ecco Holiday Sp. z o.o. Poznań 403 161,7 29,6
4 Grecos Holiday Sp. z o.o. Poznań 312 46,6 4,2
5 ETravel S.A. Warszawa 179 128,7 2,6
6 Esky.pl S.A. Radom 175 68,8 7,3
7 Hotel Medical Spa Unitral Sp. z o.o. S.K. Mielno 130 170,9 28,4
8 Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. Warszawa 123 -29,2 2,6
9 PORTA MARE Sp. z o.o. Dziwnówek 121 124,5 47
10 Air Tours Poland – Centrum Podróży Sp. z o.o. Warszawa 105 162,8 60,7
11 Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Tychy 99 3,5 1,4
12 Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Częstochowa 91 -8,2 66,3
13 Idea Spa Travel Sp. z o.o. Kołobrzeg 88 65,5 6,4
14 Booking.com Sp. z o.o. Warszawa 84 773,5 16,5
15 Weco – Travel Sp. z o.o. Warszawa 81 45,9 1,3
16 IKAR Sp. z o.o. Centrum Zdrowia i Wypoczynku Kołobrzeg 79 104,2 7
17 Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp.K. Olsztyn 73 201,8 23,5
18 Drejk S.J. Warszawa 70 21,6 16,9
19 NETMEDIA S.A. Warszawa 66 18,6 444,6
20 Platinum Residence Sp. z o.o. Warszawa 56 625,6 4,9
21 Indreams Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 55 1260,1 4,7
22 Enovatis S.A. Gdańsk 54 19,9 8,4
23 Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Wieliczka 52 77,3 2
24 SUSMED Sp. z o.o. Toruń 50 189,1 16,9
25 CB International Sp. z o.o. Warszawa 49 60,5 7,9
26 Millennium – Kopciński, Rzechuła, Michalak S.J. Międzywodzie 43 112,2 26,8
27 Hogg Robinson Polska Sp. z o.o. Warszawa 41 38,4 3,1
28 LOGOSTOUR Sp. z o.o. Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa 41 -23,2 4
29 CZARNA GÓRA S.A. Stronie Śląskie 41 156,4 5,7
30 Logos Travel S.J. Poznań 40 30,4 14,6
31 Sh&H Sp. z o.o. S.K. Kraków 40 319,7 12,7

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto  firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w latach 2014- 2015,

4. Zysk netto w latach 2014- 2015,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.