Vesta Polska to jeden z największych przewoźników na Mazowszu

Spółka specjalizuje się w transporcie ładunków przestrzennych, a swoją stabilną pozycję rynkową zawdzięcza elastycznemu podejściu kompleksowej obsłudze klienta. Zajmuje się obsługą międzynarodowych producentów i firm handlowych. W ramach obsługi magazynowej Zapewnia przeładunek, składowanie i wszelkie usługi związane z co-packiengiem towarów oraz zapewnia usługi celne przy transportach do krajów WNP.

W ofercie spółki znajdziemy niemal wszystkie usługi związane z procesem logistycznym. Począwszy od planowania transportów, aż do zaawansowanych operacji magazynowych. Dysponując rozbudowana powierzchnią magazynową, Vesta Polska świadczy usługi logistyczne, skupiając swoją uwagę na doradztwie, dążąc do zapewnienia najbardziej optymalnych rozwiązań. Vesta posiada własny tabor, który stanowi 80 samochodów ciężarowych z zabudowaniami przestrzennymi. Samochody z logo Vesta mogą pomieścić więcej niż tylko standardowe 16-metrowe zestawy. Takie rozwiązanie sprawia, że koszt frachtu może być niższy, a tym samym transport staje się bardziej opłacalny dla klienta.

Vesta powstała w 2008 r. jako spedycja międzynarodowa. Dzięki zaangażowaniu pracowników możliwy był szybki rozwój firmy oraz poszerzenie oferty o bardziej rozbudowane usługi logistyczne. Dziś spółka obsługuje zlecenia transportów: drogowych, morskich, kolejowych i lotniczych.

W 2017 r. został powiększony magazyn wysokiego składowania, którego powierzchnia wynosi 6,6 tysięcy metrów sześciennych Dzięki temu rozszerzono zakres usług magazynowych i można było powiększyć liczbę obsługiwanych klientów. Chcąc sprostać wymaganiom klientów z różnych branż, przystosowano nowy magazyn do składowania zróżnicowanych ładunków. W ramach obsługi magazynowej Vesta Polska zapewnia przeładunek, składowanie i wszelkie usługi związane z co-packiengiem towarów oraz zapewnia usługi celne przy transportach do krajów WNP. Najważniejszym kryterium obsługi klienta jest jakość, a podstawowym celem jest dostosowanie oferowanych przez nas usług do potrzeb naszych klientów, dlatego do każdego z nich podchodzimy indywidualnie. W 2018 roku Vesta Polska utworzyła kolejne 50 miejsc pracy i w dalszym ciągu planuje powiększenie zatrudnienia w każdym dziale firmy. Celem na kolejne lata jest dalszy rozwój firmy, powiększenie taboru i otwarcie nowych biur w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Vesta Polska sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Vesta Polska sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 210,7 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa Vesta Polska sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 25 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Więcej informacji o firmie pod adresem:  http://lcvesta.com/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.