Allcomp Polska – technologie dla przemysłu tekstylnego

Allcomp to jedyny polski producent cutterów do rozkroju wielowarstwowego, czyli maszyn do automatycznego cięcia tkanin. Na rynku działa już od 25 lat, dostarczając zarówno rodzimym jak i zagranicznym klientom, zaawansowane rozwiązania do wyposażenia krojowni.  Allcomp Polska jest liderem wśród dostawców linii do rozkroju materiałów na polskim rynku.

Cutter Unicut Prime.5

Pierwszy cutter

W 2009 roku pierwsze cuttery firmy występujące pod marką „UNICUT” trafiły w ręce klientów. Misją, jaka przyświecała spółce, było stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które będą odpowiadały na zapotrzebowanie klientów, ułatwiając im pracę i generując oszczędności. Od tego czasu firma ciągle udoskonala swoje technologie, rozwijając je w duchu koncepcji Przemysłu 4.0.

 Cutter Unicut Prime.5

Rozwiązania projektowane są dla każdego nabywcy indywidualnie. Każda z obsługiwanych przez firmę branż ma swoją specyfikę, a działający w niej klienci indywidualne potrzeby i trudności, które chcą pokonać. Celem Allcomp jest taka odpowiedź na wytyczne klienta, która dostarcza urządzenia i procesy technologiczne odpowiadające jego zapotrzebowaniu i rozwiązująca jego problemy.

Oferowane rozwiązania

Allcomp, poza cutterami, dostarcza takie technologie jak: lagowarki do automatycznego rozkładania tkanin, windy, plotery, stoły krojcze oraz rozwiązania softwarowe (oprogramowanie CAD/CAM Optitex), które całościowo stanowi kompleksowe wyposażenie krojowni.

Lagowarka Unicut Aero HD

Nagrody i wyróżnienia

Innowacyjne podejście firmy Allcomp i wdrażanie zaawansowanej technologii zostało wielokrotnie docenione.
Siłę marki potwierdzają takie wyróżnienia i nagrody jak m.in.: Nagroda Business Partner 2018 przyznana przez organizatora targów Fast Textile, nagroda miesięcznika Forbes oraz Orły magazynu Wprost przyznane w 2016 roku, Gazele Biznesu jakie firma otrzymała w 2015 roku, a także liczne nagrody Międzynarodowych Targów Poznańskich za prezentowane na targach innowacje.

Allcomp Polska Sp. z o.o. w Katowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Allcomp Polska Sp. z o.o. w Katowicach działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 7 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa Allcomp Polska Sp. z o.o. w Katowicach w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 18 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Allcomp Polska – technologie dla przemysłu tekstylnego – polski producent urządzeń marki UNICUT i maszyn do cięcia materiałów. Dystrybutor oprogramowania Optitex.

Więcej o firmie pod adresem www.allcomp.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.