Fundacja NeuroPozytywni to Fundacja Najlepsza Dla Zdrowia 2019

Fundacja NeuroPozytywni została wyróżniona w VII edycji Konkursu Najlepszy Dla Zdrowia 2019 przez kapitułę tego konkursu i zdobyła tytuł Fundacja Najlepsza Dla Zdrowia 2019.

Została nominowana przez Jerzego Krajewskiego, członka kapituły Konkursu Najlepsza Dla Zdrowia 2019, za wspieranie osób z szeroko rozumianymi chorobami mózgu.

„Fundacja Neuropozytywni jest  rzeczywiście wyjątkowa  ze względu na  temat,  jaki  wybrała   jako  cel  swojej  działalności. Ludzie  z  chorobami  mózgu to rzeczywiście opuszczona  część  społeczeństwa, najczęściej pozostawiona  sama  sobie,  z rodziną  bardzo  często bez  wsparcia   finansowego, medycznego, opiekuńczego. Nierzadko opiekunowie  szybciej  schodzą  z tego świata niż ich podopieczni. A to  z braku  snu, odpoczynku i nieustannego  stresu” , oceniła przewodnicząca kapituły konkursowej doktor nauk medycznych Danuta Myłek, alergolog i dermatolog, autorka dwóch książek: „Oswoić alergie” oraz „Od lekarza do kucharza”.

Fundacja NeuroPozytywni tak siebie przedstawia:

Jesteśmy Fundacją, której misją jest wspieranie osób z szeroko rozumianymi chorobami mózgu (stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe, epilepsja, depresja, schizofrenia, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, migrena, udar i wiele innych) oraz ich bliskich. Koordynujemy program „Brain Plan dla Polski”, mający na celu zwiększenie świadomości społecznej i zwiększenie dostępności leczenia, oraz program „Impuls”, wspierający refundację leczenia. Wydajemy kwartalniki „Świat Mózgu” oraz „NeuroPozytywni”.

Jaki typ grupy tworzymy i gdzie działamy?
Jesteśmy Fundacją, mającą swoją siedzibę w Warszawie, której działania obejmują całą Polskę.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy organizacją pożytku, działającą w obszarze zdrowia publicznego, na rzecz osób z chorobami mózgu.

Komu służymy?
Udzielamy wsparcia osobom dotkniętym chorobami mózgu oraz ich najbliższym. Poprzez nasze działania popularyzujemy wiedzę na temat tych chorób, dążymy do zjednoczenia środowiska specjalistów zajmujących się chorobami mózgu, chcemy także doprowadzić do zmian systemowych, ułatwiających osobom z chorobami mózgu leczenie i rehabilitację.

Dlaczego istniejemy?
Osobom dotkniętym chorobami mózgu brakuje organizacji, która zajmowałaby się ich problemami zbiorczo, konsolidowała środowisko, tworzyła przestrzeń do wymiany doświadczeń, porad, samopomocy. Większość organizacji pracuje w obszarze konkretnych schorzeń, my staramy się zebrać części wspólne, pokazywać ścieżki rozwiązań, które można zastosować bez względu na schorzenie. Jednym z największych wyzwań są stygmatyzacja oraz wykluczenie społeczne. Walczymy z tymi problemami, tworząc pozytywny wizerunek osoby z chorobą mózgu, wskazując zarówno na potrzeby takich osób, jak i ich problemy. Kreujemy wizerunek osoby pracującej, zakładającej rodzinę, realizującej swoje pasje. Widzimy ogromną potrzebę zmian legislacyjnych i konsolidacji środowiska specjalistów: psychiatrów, neurologów, terapeutów. Chcemy, by nasze działania pozwoliły na stworzenie holistycznego podejścia do pacjenta.

Jak realizujemy nasze zamierzenia?
Realizujemy nasze cele poprzez szereg różnorodnych działań. Od działalności wydawniczej – wydajemy dwa kwartalniki – poprzez kampanie społeczne, warsztaty, promowanie działań innych organizacji i podmiotów działających w obszarze chorób mózgu i nie tylko. Prowadzimy również subkonta dla osób dotkniętych chorobami mózgu (stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe, epilepsja, depresja, schizofrenia, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, migrena, udar i wiele innych), na których gromadzić mogą środki z 1% oraz darowizn, przeznaczając je na leczenie, rehabilitację czy zakup artykułów pomocnych w życiu codziennym. Naszym najważniejszym projektem jest „Brain Plan dla Polski”, mający na celu systemowe uporządkowanie jednej z trzech głównych grup chorób cywilizacyjnych – chorób mózgu. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej, w szczególności dotyczącej konsekwencji społecznych, budżetowych, osobistych oraz rodzinnych, jakie niosą ze sobą choroby mózgu, oraz zminimalizowanie problemów z ograniczonym dostępem do nowoczesnych terapii i rehabilitacji poprzez zmiany legislacyjne. Umożliwi to bardziej efektywne wydawanie środków finansowych w ramach istniejącego systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy partnerami wielu pożytecznych akcji, m.in. projektu „Pomyśl o mózgu” Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Jaki jest etos organizacji?
Do naszych najważniejszych wartości zaliczyć można: empatię, zaangażowanie, współpracę, zaufanie, sprzeciw wobec wykluczenia społecznego i chęć pomocy osobom na nie narażonym.

Co nas wyróżnia spośród innych, podobnych organizacji?
Jesteśmy laureatami wielu nagród w tym nagrody Effie – za kampanię społeczną oraz Złotej Synapsy „Przyjaciel Neurologii”.
To właśnie my wprowadziliśmy w dyskurs publiczny w Polsce sformułowanie „choroby mózgu” i właśnie w ten sposób – zbiorczo – staramy się postrzegać wszelkie schorzenia mózgu, bez podziału na część psychiczną i neurologiczną. Ma to konsekwencje w działaniach, jakie podejmujemy oraz przyczynia się do propagowania idei holistycznego podejścia do chorych.

Więcej informacji o fundacji pod adresem: www.neuropozytywni.pl