Colway International S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2018

Colway International S.A. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Colway International S.A. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 14 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa Colway International S.A. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 11 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

W Polsce firma tak zachęca do współpracy z nią:

Skutecznie tworzymy Polakom możliwość zarabiania pieniędzy w rodzimym przedsięwzięciu opartym o owoce pasji polskich naukowców, polskie wynalazki biotechnologiczne i unikalne, rdzenne wartości.

Kreujemy dostępne dla wszystkich przedsięwzięcie, któremu energię dają: osławiona polska zaradność, pomysłowość i umiejętność przeprowadzania zwycięskich szarż. COLWAY to marketing partnerski robiony po polsku. Oparty o fenomen orędownictwa konsumenckiego, który skutecznie odrzucił obce nam kulturowo praktyki tego rodzaju biznesów. Transparentny, zwrócony ku uczestnikom, z którymi wyjątkowo hojnie dzieli się wpływami. Nasza wizja na kolejne lata to podzielić się jeszcze większą liczbą pieniędzy z jeszcze większą liczbą uczestników.

Więcej o firmie pod adresem: https://colway.pl/

O Instytucie Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.