„ASTRA” Jacek T. Pazik w Łomży to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Firma „ASTRA” Jacek T. Pazik w Łomży została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019, VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych.

„ASTRA” Jacek T. Pazik rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 17,7 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2017 i 2018 r. osiągnął poziom 8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa „ASTRA” Jacek T. Pazik w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 13,8 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Firma ASTRA istnieje od 1 czerwca 2002 r. Początkowo był to sklep detaliczny w Łomży. Szybko jednak postanowiono rozpocząć działalność hurtową, widząc niszę na lokalnym rynku. I to był strzał w dziesiątkę. Na początku firma mieściła się w wynajmowanej hali przy ul. Piłsudskiego. Po kilku latach powierzchnia przestała być wystarczająca dla coraz szerszego asortymentu, więc w 2007 r. firma przeniosła się już do własnej siedziby przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się do dziś.

 

Skąd pochodzi nazwa? Po pierwsze astra to gwiazda (stąd gwiazdki w logo), a po drugie gdy potencjalny klient wyszukuje daną branżę, to wyniki otrzymuje zazwyczaj alfabetycznie. Stąd pomysł na nazwę firmy zaczynającą się od litery A.

Największy udział w sprzedaży firmy mają artykuły szkolne i papiernicze. Drugi w kolejności jest segment zabawek, a następnie tzw. biurówka.

 

W ofercie firmy obecnie znajduje się 15 tys. różnych produktów.

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.astralomza.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.