Drukarnia Wschód w Lublinie to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Drukarnia Wschód w Lublinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019, VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych.

Drukarnia Wschód rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 23 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2017 i 2018 r. osiągnął poziom 38,4 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Drukarnia Wschód świadczy szeroki zakres profesjonalnych i kompleksowych usług poligraficznych. Zapewnia wysokiej jakości druk cyfrowy ulotek, plakatów, folderów, wizytówek, zaproszeń, etykiet i naklejek.

Drukuje ekspresowo, zarówno w niskich, średnich, jak i wysokich nakładach, oferując szeroką gamę kilkudziesięciu podłoży różnej gramatury.

Świadczy usługi druku cyfrowego w formatach od A7 doSRA3 oraz druku wielkoformatowego.

Oferta drukarni obejmuje również czterokolorowy, standardowo zabezpieczany lakierem druk offsetowy do formatu B0.

Katalogi, plakaty, ulotki, foldery, teczki, papier firmowy, notesy i etykiety drukowane są w ponad 1000 wariantach już od 50 szt. z możliwością dodatkowego foliowania lub lakierowania selektywnego UV. W zakres świadczonych usług wchodzi również profesjonalny druk wielkoformatowy banerów, siatek i folii, map, projektów, planów, prezentacji oraz posterów wykonywany również w trybie ekspresowym z plików CAD/GIS/DWG/PDF/JPG/TIFF. Wykonuje w pełni ekologiczny bezwonny druk wielkoformatowy zdjęć, plakatów, foto-obrazów, grafik, reprodukcji, projektów i map do formatu 100x300cm. W ofercie jest także druk utrwalany UV na podłożach twardych PVC, PS, PLEXI, DIBOND do grubości 25 mm. Wszystkie wydruki charakteryzuje doskonała jakość, najwyższa trwałość oraz nienaganna kolorystyka.

Więcej o firmie pod adresem:  https://drukarniawschod.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.