Tytan Sp. z o.o. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Tytan Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Tytan Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 233,9 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 9,9 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Tytan dostarcza moduły po analizie potrzeb i inwentaryzacji stanu struktury informatycznej klienta. Rozwiązanie opiera na wydajnej bazie PostgreSQL  oraz zgodność z Windows10 i Serwer 2016. Instaluje wymagane składniki  na komputerach i serwerach klientów w wersjach jednostanowiskowych, wielodostępnych  i sieciowych. Umożliwia  pracę z wielu lokalizacji przez Internet w tym łączenie oddziałów. Uruchamia serwery aplikacji i baz danych dedykowane do pracy lokalnej i zdalnej. Zapewnia szkolenie operatorów, sprawne wdrożenie i  nadzór serwisowo- eksploatacyjny. Warianty wdrożenia, opieki i serwisu dostosowane do potrzeb i możliwości klienta. Wykorzystuje profesjonalną  platformę szkoleń internetowych. Organizuje cykliczne  webinarnia dla użytkowników swoich rozwiązań. Udostępnia swoją wiedzę nabytą podczas ponad  30 letniej  współpracy z użytkownikami. Prowadzi ciągły proces  rozwoju oprogramowania w tym  unowocześnianie technologii, zakresu  funkcji i jego  możliwości. Rozwiązanie Tytana otrzymało status Ready for Windows (RFW)  i posiada certyfikat  Windows 10  Compatible.

Więcej o firmie pod adresem: https://tytan.poznan.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

 

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.