Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Światowa Firma Worldwide Company 2019

Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 i XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i VII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2019 na podstawie danych finansowych.

Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. k. rozwija się bowiem szybko – jej przychody w latach 2017-2018 wzrosły o 22,87 proc. do 361 mln zł. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Wartość rynkowa Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. k. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 62 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. k. eksportowała w 2018 r. do więcej niż 3 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2019.

Początki działalności Spiżarni to rok 2004, czyli czas przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy nawiązana w czasach szkolnych przyjaźń Dariusza Jeleniewskiego i Karola Wrońskiego zaowocowała wspólnym przedsięwzięciem.

Na początku dwóch wspólników osobiście zbierało zamówienia, realizowało i dostarczało polską żywność bezpośrednio do sklepów w Wielkiej Brytanii. Dziś firma to zgrany zespół doświadczonych fachowców. Zatrudnia ponad 250 osób w Polsce i za granicą. Dynamicznie się rozwija, poszerza grono odbiorców, osiągamy coraz lepsze wyniki i gra fair. Ma ponad 800 sklepów w stałej obsłudze i jest jednym z największych dystrybutorów FMCG w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Belgii.

W związku z dynamicznym rozwojem firma podjęła decyzję o wejściu na polski rynek. Od marca 2019 dostarcza produkty również do sklepów w Polsce.

Jedna rzecz pozostała bez zmian – dbałość o klientów.

Firma oferujemy kompleksową obsługę w zakresie dostaw polskich produktów najwyższej jakości.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.spizarnia.co.uk

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.