Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki 2018

Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A. w Chełmie Śląskim została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 39 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

FAWENT S.A.  to największy producent wentylatorów w Polsce. Zakład rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1951 r. jako Przedsiębiorstwo „Urządzenia Klimatyzacyjne” Śląski Zakład Produkcji Pomocniczej w Chełmie Wielkim, a pierwszy wentylator wyprodukowano 22 listopada tego roku. Od 1956 roku zakład posiadał status przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Wytwórnia Urządzeń Wentylacyjnych, a od 1961 roku występuje już pod nazwą Fabryka Wentylatorów „FAWENT”. Fabryka w roku 1995 przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę Akcyjną o nazwie Fabryka Wentylatorów „FAWENT” SA.

Zakład specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych wentylatorów promieniowych i osiowych dla wielu gałęzi przemysłu, m.in. energetyki zawodowej, górnictwa, przemysłu chemicznego, drzewnego oraz spożywczego.

Konstrukcje jego wyrobów są oparte na dokumentacji stworzonej przez własne biuro konstrukcyjne oraz na dokumentacjach licencyjnych czołowych firm europejskich z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Wykorzystywane są też wyniki badań własnego ośrodka badawczego jak i doświadczeń znanych krajowych instytutów i zakładów naukowych (m. in.: Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut Odlewnictwa, Politechnika Śląska). Bogaty park maszynowy, jaki posiada firma, a także ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych pozwala na utrzymanie wysokiej jakości wyrobów.

W styczniu 1998 roku zakład uzyskał certyfikat międzynarodowej normy ISO-9001, który utrzymuje do dnia dzisiejszego. Posiadany przez firmę certyfikat SLV (DIN EN ISO 1834-2) stanowi rękojmię należytej jakości prac spawalniczych. Zakład posiada też uprawnienia do sygnowania swoich wyrobów znakiem CE.

W roku 2014 Fawent S.A. zaprojektował, wyprodukował, dostarczył, zmontował i w styczniu 2015 roku uruchomił w Instytucie Lotnictwa w Warszawie gabarytowo największy w swojej historii wentylator osiowy z łopatkami wirnika hydraulicznie sterowanymi oraz z napędem falownikowym. Średnica wirnika wynosi 7 metróe, a moc silnika napędowego 5.600 kW.
Ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji wentylatorów przemysłowych pozwoliło osiągnąć wysoki poziom konstrukcji i technologii wentylatorowej, zgodnie z tendencjami światowej techniki w tej dziedzinie.

 

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.fawent.pl

***

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.