Interkrąż Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma 2018 i Światowa Firma Worldwide Company 2018

Interkrąż Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 , XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 i VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów celnych.

Interkrąż Sp. z o.o. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 8 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa Interkrąż Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 78 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Interkrąż Sp. z o.o. eksportowała w 2016 r. do 10 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Interkrąż działa na polskim rynku od 1987 roku To lider w produkcji wysokiej jakości krążników do przenośników taśmowych, elementów konstrukcji stalowych do przenośników taśmowych oraz komponentów obudowy kotwowej dla sektora górniczego, budowlanego oraz wielu innych istotnych gałęzi gospodarczych. Jej klientami jest kilkaset firm, reprezentujących szerokie spektrum branżowe. Jednym z głównych odbiorców jest KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie komponenty marki INTERkrąż znajdują swoich odbiorców nie tylko na rynku polskim, ale również trafiają do wielu krajów europejskich i afrykański, a także na Bliski Wschód.

Posiada odpowiednie certyfikaty uprawniające do oznaczania swoich produktów znakiem bezpieczeństwa „B”, a także wdrożyła i wykorzystuje system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2015, wydany przez TUV Rheinland. Spełnia również wymagania Dyrektywy ATEX 2014/34/UE.

Od wielu lat prowadzi ścisłą współpracę badawczo-rozwojową z czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce, w tym z Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Od samego początku istnienia kooperuje z wieloma polskimi kopalniami. Obecnie dostarcza produkty do większości kopalń podziemnych i odkrywkowych na terenie Polski, a także do wielu elektrowni, cementowni, żwirowni, sortowni, lotnisk oraz firm budowlanych. Z większością z nich utrzymuje długotrwałe relacje biznesowe.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.interkraz.com.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu  powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.