Kredyt Inkaso S.A. w Warszawie to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2018

Kredyt Inkaso S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kredyt Inkaso S.A. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 26,1 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa Kredyt Inkaso S.A. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 131 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Tę pozycję spółka wypracowała i utrzymuje zdecydowanym profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. To dzięki tym elementom Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2001 jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności. Regularnie współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Swoją pozycję na rynku zbudowała uczciwą pracą, skutecznością i profesjonalizmem. Dzięki temu rozwinęła działalność nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Dziś partnerom biznesowym oferuje kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. Osoby zadłużone znajdą w firmie zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych Kredyt Inkaso.

Od 2007 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jednym z nielicznych podmiotów mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Partnerom zapewnia pełną obsługę procesu inwestycyjnego – zaczynając od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.kredytinkaso.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.