QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. to Brylant Polskiej Gospodarki i Światowa Firma Worldwide Company 2018

QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędów Celnych.

Wartość rynkowa  QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 55 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. eksportowała w 2016 r. do 46 krajów produkty o wartości powyżej 100 mln zł, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

QUADRUM FOODS powstała w 2003 r. Jest wiodącą polską firmą importowo-eksportową mrożonych i świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa oraz do bezpośredniego spożycia. Jej drugą stale rozwijającą się gałęzią jest sprzedaż przecierów i koncentratów soków.

Jej klientami są najwięksi światowi producenci, dystrybutorzy i hurtownicy. Jej produkty są komponentami najbardziej znanych światowych marek.

 

Wybrana baza dostawców firmy i wieloletnie doświadczenie oddanego, bardzo doświadczonego i zmotywowanego zespołu pozwala jej zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://qf.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.