Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 68 firm z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 ARCELORMITTAL Poland S.A. 12603
2 Brembo Poland Sp. z o.o. 5117
3 Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. 4477
4 TAMEH POLSKA Sp. z o.o. 1154
5 FICOMIRRORS POLSKA Sp. z o.o. 530
6 Saint – Gobain Polska Sp. z o.o. 397
7 STALPROFIL S.A. 274
8 Arcelormittal Service Group Sp. z o.o. 259
9 Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR 189
10 Alba Polska Sp. z o.o. 186
11 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. 186
12 URSA Polska Sp. z o.o. 183
13 Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. 181
14 Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM. Pl S.A. 169
15 Markbud Przeds. Remontowe Usługi – Handel Sp. z o.o. 164
16 Cutiron Business Center Of Excellence Poland Sp. z o.o. sp.k. 157
17 Thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. 131
18 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 131
19 FINAL S.A. 129
20 Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. 129
21 Plan 40 Sp. z o.o. 119
22 Outokumpu Distribution Polska Sp. z o.o. 118
23 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 103
24 LUKI-FRUIT Sp. z o.o. S.K. 99
25 ERG S.A. 72
26 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 71
27 Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe Bobrek S.J. J. Małek, B. Macianty 68
28 DSS RECYKLING Sp. z o.o. 67
29 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Sigro II Sp. z o.o. 54
30 GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o. 47
31 Arcelormittal Business Center Of Excellence Poland Sp. z o.o. sp.k. 42
32 Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Remont 4 Sp. z o.o. 42
33 Pancerpol Galewski,Trzopek S.J. 39
34 Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Sp. z o.o. 37
35 PPUH DOLOMIT S.A. Kopalnia Ząbkowice 37
36 GPCO Sp. z o.o. 37
37 GALIA S.A. 35
38 Habasit Polska Sp. z o.o. 33
39 PPH Wader – Woźniak Sp. z o.o. 33
40 International Wire Polska Sp. z o.o. 32
41 Boxpol Bochenek S.J. 32
42 Nowak-Mosty Sp. z o.o. 31
43 Windex Holding Sp. z o.o. 27
44 Alba Południe Polska Sp. z o.o. 27
45 Benteler Distribution Poland Sp. z o.o. 26
46 Galileo Logistic Sp. z o.o. 23
47 BHH – MIKROHUTA Sp. z o.o. 21
48 Eq Systemtechnology Sp. z o.o. 20
49 Koide Poland Sp. z o.o. 19
50 Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza S.A. 19
51 MILO-SPORT M.i E. Kwaśniewscy S.J. 19
52 ZREM-BUD Sp. z o.o. 19
53 Arcelormittal Commercial Long Polska Sp. z o.o. 17
54 BHH MIKROMED Sp. z o.o. 17
55 FENIX I Sp. z o.o. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe 17
56 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALURG 17
57 L’emir I.Juszczyk, H.Juszczyk Sp. J. 16
58 OPTIBELT POLSKA Sp. z o.o. 15
59 MECACONTROL POLSKA Sp. z o.o. 15
60 Maritex 2 Sp. z o.o. 14
61 PH Jacek Rzońca Sp.J. 13
62 Przeds. Remontowo-Budowlane A.Piaskowski i Spółka Sp. z o.o. 13
63 Przeds. Budownictwa, Modernizacji i Handlu Dekadex Sp. z o.o. 12
64 Trans – Quadro Sp. z o.o. 12
65 Remondis Medison Sp. z o.o. 11
66 Consensus Company Sp. z o.o. 11
67 Unitech 1 Sp. z o.o. 11
68 Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Argon Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Bastet78Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link