Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Gliwicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 136 firm z siedzibą w Gliwicach, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Gliwicach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. 6000
2 Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. 2699
3 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 1499
4 TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. 1305
5 Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. 1026
6 Huta Łabędy S.A. 630
7 Sest – Luve – Polska Sp. z o.o. 615
8 MAPEI POLSKA Sp. z o.o. 600
9 PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp. z o.o. 571
10 AUTOROBOT STREFA Sp. z o.o. 563
11 Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. 558
12 Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. 519
13 SFW Energia Sp. z o.o. 330
14 Politechnika Śląska 296
15 MECALUX Sp. z o.o. 284
16 FLUOR S.A. 278
17 Fabryka Plastików Gliwice Sp. z o.o. 271
18 Marketing Krystian Gdowka, Artur Ostręga S.J. 247
19 P.A. NOVA S.A. 230
20 Avantor Performance Materials Poland S.A. 227
21 Etisoft Sp. z o.o. 225
22 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 218
23 PPG Industries Poland Sp. z o.o. 213
24 Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o. 204
25 Hotele Diament S.A. 187
26 Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO – ERG S.A. 172
27 Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. 171
28 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. 158
29 Roca Polska Sp. z o.o. 149
30 Danish Farming Consultants Sp. z o.o. 146
31 AIUT Sp. z o.o. 138
32 BMZ Poland Sp. z o.o. 130
33 Propoint Sp. z o.o. S.K. 119
34 High Technology Machines Sp. z o.o. 118
35 Sils Centre Gliwice Sp. z o.o. 117
36 Instytut Metali Nieżelaznych 108
37 Meiko Trans Polska Sp. z o.o. 93
38 Kar-Tel Sp. z o.o. S.K. 86
39 Mostostal Zabrze Biprohut S.A. 86
40 S.I.A.P. Sp. z o.o. 82
41 Integra Malirz, Zwierzycki sp. j. 78
42 Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 76
43 Future Processing Sp. z o.o. 71
44 GREG Firma Prywatna 71
45 Marco Sp. z o.o. 70
46 REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. 68
47 Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. sp.k. 68
48 Euvic Sp. z o.o. 67
49 Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. 67
50 ENERGOTECHNIKA – ENERGOROZRUCH S.A. 61
51 MK DACH SYSTEM Sp. z o.o. 60
52 Energotest Sp. z o.o. 59
53 UNIVERSAL STAL Sp. z o.o. 59
54 Instytut Metalurgii Żelaza Im. Stanisława Staszica 57
55 Advertise Group Sp. z o.o. Sp.K. 55
56 ECO TRADE Sp. z o.o. 55
57 Link Mobility Poland Sp. z o.o. 55
58 Merkator S.j. 53
59 Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych GZUT S.A. 53
60 A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura S.J. 52
61 OASIS EAST Sp. z o.o. 51
62 Śląskie Centrum Logistyki S.A. 50
63 Firma Handlowa MASZ Dariusz Malinowski 47
64 Muller – Die Lila Logistik Polska Sp. z o.o. 46
65 Ista Shared Services Polska Sp. z o.o. 46
66 Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. 44
67 Dako Work Sp. z o.o. sp.k. 44
68 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dako Sp. z o.o. 43
69 ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki 42
70 Zakład Mechaniki Przemysłowej Zamep Sp. z o.o. 42
71 VELO Sp. z o.o. 42
72 MERAWEX Sp. z o.o. 42
73 Instytut Spawalnictwa 41
74 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 41
75 Maco Polska Sp. z o.o. 40
76 Przedsiębiorstwo SAVPOL Sp. z o.o. S.K. 39
77 Novar Sp. z o.o. 37
78 Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. 37
79 Radiatym Sp. z o.o. 37
80 ASKOM Sp. z o.o. 35
81 Ameplus Sp. z o.o. 34
82 Leadec Sp. z o.o. 34
83 MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. 31
84 Fronius Polska Sp. z o.o. 31
85 Instytut Techniki Górniczej KOMAG 30
86 Ekomax Sp. z o.o. 29
87 City Car Sp. z o.o. 28
88 Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 28
89 BEMAR Sp. z o.o. 28
90 Royal Investment Sp. z o.o. S.K. 27
91 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o. o. 27
92 Graw Sp. z o.o. Pprzeds. Usługowo – Techniczne 27
93 Verocargo Sp. z o.o. S.K. 26
94 HH POLAND S.A. 26
95 Zem Łabędy Sp. z o.o. 26
96 The Software House Sp. z o.o. 25
97 Arpex Sp. z o.o. 25
98 TRAKT Sp. z o.o. 24
99 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 24
100 Sanimex 1 Sp. z o.o. S.K. 23
101 Valmet Automation Sp. z o.o. 23
102 FIS – SST Sp. z o.o. 22
103 Glimat Sp. z o.o. 21
104 Budoprojekt Sp. z o.o. 21
105 POLTING – FOAM Sp. z o.o. 20
106 P.A. Nova Invest 1 Sp. z o.o. 19
107 MAKROCAR Szumera, Opałka S.J. 19
108 Intex Sp. z o.o. 19
109 SGT S.A. 19
110 XSOLVE Sp. z o.o. 19
111 OPUS Sp. z o.o. 19
112 PHU PROFIT Ryszard Kentzer, Andrzej Czarnota S.J. 18
113 ESA S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce 18
114 Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. 18
115 BRAZCO MANUFACTURING Sp. z o.o. 17
116 Zakład Produkcji Form Łabędy Sp. z o.o. 16
117 Giobert Polska Sp. z o.o. 16
118 EMET – IMPEX Sp. z o.o. 16
119 Galena Sp. z o.o. 16
120 International Quick Service Polska Sp. z o.o. 16
121 2EM Sp. z o.o. 15
122 APA Sp. z o.o. 14
123 Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda, Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 13
124 PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz S.J. 13
125 ELIPSA Sp. z o.o. 13
126 NEWTECH ENGINEERING Sp. z o.o. 13
127 PPHU DOMUS Sp. z o.o. 12
128 Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. 12
129 Emt-Systems Sp. z o.o. 12
130 Feniks V Sp. z o.o. 12
131 DOMO-STYL A. Kobylec, A. Kulig S.J. 12
132 Abraservice Polska Sp. z o.o. 12
133 KNOR Sp. z o.o. 11
134 Gong Sp. z o.o. 11
135 Unifet Sp. z o.o. 11
136 Micro – Max Sp. z o.o. Zakład Remontowo Budowlany 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by GliwiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link