Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Kaliszu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 71 firm z siedzibą w Kaliszu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Kaliszu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 PRATT & WHITNEY KALISZ Sp. z o.o. 905
2 Portos Tr7 Sp. z o.o. S.K. 744
3 Meyer Tool Poland Sp. z o.o. 261
4 FPH PAULA Sp. z o.o. S.K. 256
5 WISTIL S.A. 152
6 Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 148
7 BIG STAR Limited Sp. z o.o. 130
8 Dr. Marcus International Sp. z o.o. S.K. 125
9 FRUCTON Przetwórnia Owoców i Warzyw S.J. 105
10 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 99
11 Kraus Folie S.J. 93
12 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. 91
13 Spedycja i Transport ACROPOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 85
14 Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 72
15 DOBRZEC Spółdzielnia Mieszkaniowa 72
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 70
17 MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o. 63
18 Auto Centrum – Lis S.J. 58
19 Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 52
20 Ebrex Polska Sp. z o.o. 50
21 Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. 48
22 PLASMET – JESION S.J. 48
23 Firma Budowlana Antczak Marek Sp. z o.o. 48
24 Rolmex K. Rogala, R. Rogala, A. Witoński Sp. J. 47
25 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu 47
26 Kaliskie Zakłady Garbarskie S.A. 44
27 WEGA – A Sp. z o.o. PW 44
28 Ato Signa Ge Sp. z o.o. 39
29 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. KALISZ 37
30 Firma Budowlana Marek Antczak 37
31 Termika Grala, Wojciechowski sp.j. 32
32 MEBLEX Sp. z o.o. 32
33 ANPAH – JANIAK S.J. 32
34 Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. 31
35 Elektryk Sp. z o.o. 31
36 JMJ Sp. z o.o. S.K.-A. 28
37 MTM Industries Sp. z o.o. 27
38 Fabryka Wyrobów Runowych RUNOTEX S.A. 26
39 Yasumi Sp. z o.o. S.K. 24
40 Sklejka Orlimex Sp. z o.o. 22
41 Planet Food Sp. z o.o. S.K. 22
42 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „STAL-EX” SPÓŁKA JAWNA PAWEŁWALCZAK I JOLANTA WALCZAK 20
43 IGNASZAK S.J. 19
44 S-PHARMA Sp. z o.o. 19
45 MM-PHARMA Sp. z o.o. 19
46 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Kaliszu 18
47 Tabak Grupa Sp. z o.o. 17
48 Agro-Star Tadeusz Nogaj Sp. z o.o. sp.k. 17
49 Antczak Kubicki sp. j. 17
50 Spółka Handlowo-Produkcyjna I.Z.J.E.M. Efemberg S.J. 16
51 BBS Projekt Sp. z o.o. I S.K. 16
52 Augusto-Sopel Jabłońscy Sp. z o.o. S.K. 16
53 Trazmet Lager Technik Sp. z o.o. 16
54 Kalmedica Sp. z o.o. 15
55 CX-80 Polska Agata Nadera, Dariusz Nadera S.J. 15
56 Energetyk Energy Sp. z o.o. sp.k. 15
57 KALNAS Sp. z o.o. Centrala Nasienna 15
58 GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. 14
59 Ato – R. Łuczak, J. Łuczak, K. Krawczyk Sp.J. 14
60 Ms-Pharma Sp. z o.o. 13
61 NARZĘDZIOWNIA – MECHANIK Sp. z o.o. 13
62 Trans System Sp. z o.o. 13
63 Bis-Podex Sp. J. Bogdan Dębski i Grzegorz Biczysko 13
64 HELVEPOL – Kaczmarek Kostera S.J. 12
65 Ebrex Transport Sp. z o.o. 12
66 Miejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 12
67 Michele Letizia Polska Sp. z o.o. 11
68 GRUNTPOL Sp. z o.o. PPHIU 11
69 MAT INTER M.E. Żuberek Sp.J. 11
70 Okulus Sp. z o.o. 11
71 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Marcin.pwPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link