Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Koninie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 47 firm z siedzibą w Koninie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Koninie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. 1735
2 KONIMPEX Sp. z o.o. 209
3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 128
4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Translis Liskowski Piotr 123
5 Frapo-Invest Sp. z o.o. 117
6 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 105
7 Gospodarstwo Rybackie GOSŁAWICE Sp. z o.o. 101
8 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 98
9 Pak Infrastruktura Sp. z o.o. 76
10 KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 67
11 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 52
12 Konimpex Invest Sp. z o.o. 52
13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 51
14 Jupro Taim K.Krawczyńska i S-Ka Sp. J. 49
15 Franspol Sp. z o.o. 46
16 Konsalnet Sp. z o.o. As Pak sp.k. 38
17 PHU LUXKON S. Jacolik E. Studziński K. Studziński S.J. w Koninie 38
18 Grupa Kupsik Sp. z o.o. sp.k. 35
19 Roland International Polska Sp. z o.o. 33
20 Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 31
21 VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. 31
22 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 30
23 PAK SERWIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowe 30
24 Investrem Sp. z o.o. S.K. 29
25 VIN – KON S.A. 29
26 HORTIMEX Plus Sp. z o.o. Sp-ka Komandytowa 27
27 Fermintrade Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 25
28 SCHLICK ZAGÓRÓW Sp. z o.o. 23
29 Dystrybutor BHP Jaskon P. M. Skonieczny S.J. 21
30 Centralna Grupa Energetyczna S.A. 21
31 Konimpex Chemicals Sp. z o.o. 20
32 Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. 19
33 AUTOMOBILE TORINO Sp. z o.o. 18
34 KRJ Display Sp. z o.o. 18
35 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO BUDOWLANE TRANZYT KRAŚNIEWSKA IRENA 16
36 AGTOS POLSKA Sp. z o.o. 16
37 Ogrody Różane Sp. z o.o. 15
38 Frapo – Inwestycje Sp. z o.o. 15
39 Kon – Bet Sp. z o.o. Konińska Wytwórnia Prefabrykatów 15
40 Developer Pro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14
41 ZOZ i Medycyny Pracy Med – Alko Sp. z o.o. 14
42 Rekopack – Zawal S.J. 14
43 Domcar Sp. z o.o. 13
44 Laser – Stal Sp. z o.o. 12
45 Logit – Magazyn Sp. z o.o. 10
46 Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. 10
47 Konimpex-Invest Projekt 2 Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Sławomir MilejskiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link