Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Koszalinie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 70 firm z siedzibą w Koszalinie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Koszalinie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 DAJAR Sp. z o.o. 442
2 Nordglass Sp. z o.o. 244
3 Autostore Sp. z o.o. 237
4 Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie 180
5 Polstar Holding Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 169
6 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 147
7 Fabryka Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk S.J. 117
8 GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. 116
9 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 114
10 ESPERSEN POLSKA Sp. z o.o. 93
11 PRO-WET S.J. 89
12 Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania 84
13 Imso Sp. z o.o. 76
14 ELFA Manufacturing Poland Sp. z o.o. 69
15 Sano Marketing Sp. z o.o. 69
16 PIONIER PSS 60
17 Zakład Techniki Próżniowej Tepro S.A. 57
18 Kosmaz Sp. z o.o. 56
19 Koszalińska Spółdzielniania Mieszkaniowa NA SKARPIE 55
20 MPS International Sp. z o.o. 53
21 Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. S.K. 53
22 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 49
23 Lenpo, ABJ Investors Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 43
24 Jes Opakowania Sp. z o.o. sp.k. 38
25 Muller Technik Koszalin Sp. z o.o. 35
26 WEST – BUD JACHIMOWICZ S.J. Przeds. Projektowo Wykonawczo Handlowe 34
27 TOMSOL Sp. z o.o. 32
28 ASWO PL Pobrotyń S.J. 30
29 Total Wind PL Sp. z o.o. 29
30 AKA Sp. z o.o. 28
31 Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe BUD-PROJEKT Szymański i Książkiewicz S.J. 28
32 Spółdzielnia Handlowo Usługowa Samopomoc 27
33 Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom 27
34 Q4GLASS, ABJ INVESTORS Sp. z o.o. S.K. 26
35 JUTRZENKA Sp-nia Mieszkaniowa 25
36 GIPO Sp. z o.o. 23
37 Agrobud Sp. z o.o. 23
38 Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. 23
39 Probat Sp. z o.o. 22
40 Cuprum Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna Sp. z o.o. S.K. 21
41 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o. 21
42 Q4Sash Windows Sp. z o.o. 20
43 Livia Corsetti Fashion Sp. J. W. L. Żentała 20
44 Polryb Sp. z o.o. 20
45 BERLINERLUFT Sp. z o.o. 18
46 Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz S.J. 17
47 Hurtownia Owocowo- Warzywna Agrol Sławomir Zając. sp. j. 17
48 Przedsiębiorstwo Budowlane Budomal Słowik, Subalski, Zięba sp.j. 16
49 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. 16
50 PIEK-HURT Jarosław Maciejewski 16
51 Lechbud Koszalin Sp. z o.o. S.K. 15
52 Eu.Ventilation Sp. z o.o. S.K. 15
53 PPH BUDAGROS – BIS Sp. z o.o. 15
54 Zakład Produkcyjno Usługowy ENTECH Ewa Władyczyńska, Ryszard Władyczyński S.J. 14
55 Pro – Wam Sp. z o.o. 14
56 Ośrodek Hodowli Pstrąga Ubiedrze Sp. z o.o. sp.k. 14
57 Insta-Serwis Sawczuk sp.j. 14
58 PROKMET Sp. z o.o. 13
59 Złomostal Renata i Zbigniew Puzio S.J. 13
60 Elektromid sp.j. Mirosław Dziatkowski 12
61 MEDEN – INMED Sp. z o.o. 12
62 Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o. 12
63 PHU B.J.B. Sp. z o.o. 12
64 Toyota Jankowscy S.J. 11
65 Inwest – Dom Regionalna Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych w Koszalinie 11
66 Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych Transeuropa Alfred Kosela sp.j. 11
67 Przedsiębiorstwo AGROMA Sp. z o.o. 10
68 Q4ALU Sp. z o.o. 10
69 ZPH Correct S.J. Grzegorz Deckert, Stefan Soroka 10
70 Agrobud Hendzel sp.k. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Janusz Jurzyk, Janusz J. – 2005, CC BY-SA 3.0, Link