Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Legnicy

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 67 firm z siedzibą w Legnicy, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Legnicy
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Winkelmann Sp. z o.o. 1444
2 GATES POLSKA Sp. z o.o. 1400
3 VIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. 697
4 Faurecia Legnica S.A. 506
5 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 240
6 Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 237
7 Toyota Boshoku Legnica Sp. z o.o. 161
8 Lis Polska Sp. z o.o. 150
9 Wezi – TEC Sp. z o.o. 141
10 OSADKOWSKI – CEBULSKI Sp. z o.o. 133
11 PIEC – BUD Wrocław Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych 131
12 Interferie S.A. 125
13 Interferie Medical SPA Sp. z o.o. 109
14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WITELONA w Legnicy 104
15 Koleje Dolnośląskie S.A. 103
16 Kancelaria Radców Prawnych Euco Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy S.K.A. 97
17 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 96
18 SCS Polska Sp. z o.o. 90
19 PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy. S.J. 81
20 C + P Systemy Meblowe Sp. z o.o. 77
21 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 75
22 GALL – ICM S.J. 67
23 Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o. 60
24 Sanha Polska Sp. z o.o. 52
25 Europejskie Centra Handlowe Sp. z o.o. 47
26 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY 45
27 Centrum Odszkodowań Drb Sp. z o.o. S.K. 44
28 DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. 41
29 BRUGMAN Fabryka Grzejników Sp. z o.o. 40
30 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 38
31 Rileta Sp. z o.o. 37
32 Eisberg Sp. z o.o. 34
33 PATELEC – ELPENA Sp. z o.o. 30
34 Mitek Industries Polska Sp. z o.o. 29
35 HURAS Sp. z o.o. Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych 27
36 Alkam System Sp. z o.o. 26
37 Remak Sp. z o.o. 26
38 ELSUR Sp. z o.o. 25
39 Gk Sprinkler Polska Sp. z o.o. 25
40 KSM Poland Sp. z o.o. 22
41 Polskie Centra Handlowe Sp. z o.o. 22
42 Firma Transportowo-Spedycyjna A.T.Piwowarczyk Sp. z o.o. 22
43 Sprzedaż i Marketing DRB Sp. z o.o. S.K. 20
44 Legnicki Park Technologiczny Letia S.A. 18
45 Cinema 3D S.A. 18
46 Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki S.J. 18
47 MEDYCZNE ABC Andrzej Prus Alicja Prus S.J. 17
48 ECKERT Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o. 17
49 BFM – BTH Sp. z o.o. 17
50 Multi Inwestycje Sp. z o.o. 16
51 Dorfner Minerals Polska Sp. z o.o. 15
52 Spreadshirt Manufacturing Polska Sp. z o.o. 15
53 Matecs Sp. z o.o. 15
54 Tiga Cynk Sp. z o.o. 15
55 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 14
56 Agrohandel S.J. 14
57 MODERNBUD Sp. z o.o. 14
58 Hurtownia KUBA Kędzior i S-Ka S.J. 12
59 Legmod S.J. Zakłady Modelarsko – Odlewnicze 12
60 Premium Drb Sp. z o.o. S.K. 11
61 Piekarnictwo Dworok S.J. 11
62 Apinex Technika Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 11
63 Buwar Sp. z o.o. 11
64 Vasco Group Sp. z o.o. 11
65 Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. 10
66 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 10
67 P. H. JAREXS Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Sławomir MilejskiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link