Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Lesznie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 51 firm z siedzibą w Lesznie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Lesznie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. 526
2 EURO – COMFORT Sp. z o.o. 452
3 SPINKO Sp. z o.o. 209
4 REAL Włodzimierz Pospiech 128
5 Peamco Materiały Budowlane Tomczak Sp. J. 99
6 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. 91
7 LOB Master Key Sp. z o.o. 74
8 Leithäuser Polska Sp. z o.o. 63
9 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62
10 Ambit Sp. z o.o. 60
11 Ensinger Polska Sp. z o.o. 57
12 PW Arkton Sp. z o.o. 50
13 Over Trading GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 50
14 Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 48
15 Toyocar S.J. 44
16 Wilka Polska Sp. z o.o. 42
17 C&C Partners Sp. z o.o. 42
18 LEPUS 2 Marian Zając 39
19 Ciesiółka Auto Group sp. j. 35
20 Awilux Polska Sp. z o.o. sp.k. 34
21 PHP HYDRO Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń S.J. 30
22 SMEKTAŁA Sp. z o.o. 29
23 Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. 28
24 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 27
25 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. 25
26 Ledox Kociucki sp.j. 24
27 Perfect Sp. z o.o. 24
28 Q – Systems Sp. z o.o. 24
29 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lesznie 23
30 Super – Pol PHU 22
31 MEIBES Sp. z o.o. Przeds. z udziałem zagranicznym 22
32 Unitec Polska Sp. z o.o. 21
33 Firma Gutkowski Jan Gutkowski 19
34 Leszczyńskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. 19
35 Almark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 18
36 Delmet Senftleben sp.j. 17
37 Hydro – Partner Sp. z o.o. 17
38 Centrum Handlowe Manhattan Sp. z o.o. 16
39 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani 16
40 Vilemo Sp. z o.o. 15
41 M- Pago Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 15
42 Optima Sp. z o.o. 14
43 Perfect Building Renovations Sp. z o.o. S.K. 13
44 LESPIN Sp. z o.o. 13
45 Bauneo Sp. z o.o. 13
46 Firma AZET Cz. M. Szczepaniak S.J. 12
47 Leithäuser Industrieterrain Sp. z o.o. 11
48 S-Cabling Sp. z o.o. 11
49 Hurtownia Kwiatów Rosa Waldemar Pazoła S.J. 11
50 FH Kowalik S.J. 10
51 Almark Sp. z o.o. Properties S.K. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by MieczysawPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link