Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Olsztynie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 110 firm z siedzibą w Olsztynie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Olsztynie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 MICHELIN POLSKA S.A. 3086
2 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 677
3 Eltel Networks Energetyka S.A. 349
4 Auto Land Polska S.A. 213
5 Schwarte Group Sp. z o.o. 197
6 Zortrax S.A. 189
7 Grupa Stalmot S.A. 184
8 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty 150
9 BRW Comfort Sp. z o.o. 127
10 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 125
11 Obram Sp. z o.o. 125
12 Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w Olsztynie 124
13 MAG Dystrybucja Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 115
14 YETICO S.A. 114
15 Zakład Handlowo Usługowy Zygmunt Żarna 102
16 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 101
17 Krynicki Recykling S.A. 98
18 DBK Sp. z o.o. 94
19 Tesna Sp. z o.o. 93
20 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE 88
21 GRELAVI S.A. 84
22 Auto-Land Janusz Andrzejewski 80
23 Falken Trade Polska Sp. z o.o. S.K. 77
24 ARBET Investment Group Sp. z o.o. 76
25 Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 74
26 Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy sp.j. 67
27 Corab Sp. z o.o. 66
28 Eurotrailer Sp. z o.o. 59
29 Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz S.J. 58
30 Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 57
31 Abakus Wood Pol S.J. 53
32 Amis J Mamątow S.J. 48
33 BENE TRUCKS Sp. z o.o. 44
34 Run Polsko – Amerykańska Sp. z o.o. 44
35 NABER POLSKA Sp. z o.o. 43
36 Goshe Sp. z o.o. 42
37 Visimind LTD Sp. z o.o. 40
38 Tahami Fish Sp. z o.o. 39
39 Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe RENOX Mirosław Wielechowski S.J 38
40 BLACK-FISH S.J. M. Prusinowski i Wspólnicy 37
41 Browar Kormoran Sp. z o.o. 34
42 Azja Auto Skiba i Wspólnicy S.J. 34
43 OLPOL Antoni Wawrzyn S.J. 34
44 Mondex Anna i Jerzy Affek S.J. 33
45 Polbis Auto Sp. z o.o. 33
46 Dramiński S.A. 32
47 CENTROWET Sp. z o.o. 32
48 Cel-R Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 32
49 Inter Land Sp. z o.o. Sp.K. 31
50 HAMA POLSKA Sp. z o.o. 31
51 CEZAL SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN 29
52 D&H TERMOBUD Sp. z o.o. 28
53 Hotele Olsztyn Sp. z o.o. 27
54 Animal Pharma Pomorze-S.J. 27
55 Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. 26
56 Animal Pharma Olsztyn-Kruszyński, Pieczkowski, Rapkowski S.J. 25
57 Mazur Tourist Sp. z o.o. 25
58 Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K. 24
59 Adrenaline.Pl Sp. z o.o. S.K. 24
60 Agencja Ochrony Osób I Mienia Grom Sp. z o.o. 24
61 Alcar Sp. z o.o. 24
62 Mada J. Tomalik, M. Obuchowicz Sp. J. 23
63 MKJ Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 22
64 Elma Energia Sp. z o.o. 22
65 Animal Pharma Lublin-Kruszyński, Pieczkowski, Rapkowski, sp.j. 21
66 Silva S.J. Grzegorz Składanowski Tomasz Sendrowski 21
67 Przemysłówka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. 19
68 UNIMASZ Sp. z o.o. Zakład Urządzeń Technicznych 19
69 OLPIEK Fiećko Prusiński S.J. 19
70 IQU Systems Sp. z o.o. sp.k. 18
71 SDG-Sigma Development Group-Strot, Pieczkowski S.J. 18
72 POLPLAST Sp. z o.o. 17
73 Olimp Danuta I Janusz Włodarczyk S.J. 17
74 BENEPOL Sp. z o.o. 17
75 Elmark S.J. Jędrzejewska 17
76 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu FERSTAN – Ciostek S.J. 17
77 AMCO Sp. z o.o. 16
78 Lemar S.J. 16
79 Mazurskie Real Estate Sp. z o.o. 16
80 Przedsiębiorstwo Handlowe Paxer Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski sp. j. 16
81 KATES POLSKA Sp. z o.o. 16
82 IRIS POLONIA Sp. z o.o. 16
83 Wodmiar Wiśniewscy Sp.J. 16
84 Budofriend Sp.J., Krzysztof Krawczyk, Jerzy Polakowski 15
85 Agro Sznajder Sp. z o.o. 15
86 Auto Wimar Warmia Sp. z o.o. 14
87 Ovet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14
88 ELGROM Sp. z o.o. 14
89 Anitech Sp. z o.o. 14
90 Klimaty B.B. Klim Sp.J. 14
91 Lech Centrum Sp. z o.o. 14
92 Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. z o.o. 13
93 Expert J.Rusinkiewicz i Wspólnicy S.J. 13
94 MAS-BUD Sp. z o.o. 13
95 ZETO Software Sp. z o.o. 13
96 NAFTKOM Sp.J. Jacek i Anna Lisewscy 13
97 Handel Usługi Arkadiusz Głowacki 12
98 Panda KM S.J. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz 12
99 Wektra Transport i Usługi S.J. 11
100 Lekarze Domowi Sp. z o.o. 11
101 Pneumatyka Plus Marcin Romański Jacek Romański sp. j. 11
102 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. 11
103 Dachland Sp. z o.o. 11
104 Mm Glass sp. j. W. Sypniewska, M. Świątek 11
105 Anna Sp. z o.o. 11
106 Euromaster Polska Sp. z o.o. 11
107 Firma Handlowa SUKCES Sp. z o.o. 11
108 MIR – WIT Sp. z o.o. 10
109 PUR Sp. z o.o. 10
110 For All Seasons Packing Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Krystian CieślikOwn work, CC BY-SA 3.0 pl, Link