Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Opolu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 109 firm z siedzibą w Opolu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Opolu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 ZOTT – POLSKA Sp. z o.o. 1016
2 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 596
3 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 463
4 PHUP OPOLTRANS Janusz Wiszczuk 415
5 HART Sp. z o.o. 396
6 Nowa Itaka Sp. z o.o. 364
7 Auto Lellek Group Sp. z o.o. S.K. 331
8 Monier Braas Sp. z o.o. 313
9 Opoltrans Sp. z o.o. 296
10 Itaka Holdings Sp. z o.o. 278
11 Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 249
12 Prywatne Biuro Podróży SINDBAD 204
13 SBB Energy S.A. 204
14 Cementownia ODRA S.A. 144
15 Foton Sp. z o.o. S.K. 139
16 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 133
17 BAMAR – POL S.J. 131
18 Schiedel Sp. z o.o. 120
19 Politechnika Opolska 103
20 Polbau Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany 96
21 Kelvion Sp. z o.o. 94
22 Klonex – VCS Sp. z o.o. P U H 90
23 Mochnik Sp. z o.o. S.K. 83
24 IFM Ecolink Sp. z o.o. 79
25 Popioły Przemysłowe Sp. z o.o. 79
26 CTC CLATRONIC Sp. z o.o. 78
27 Kamex Sp. z o.o. 78
28 Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. 77
29 AHLERS – POLAND Sp. z o.o. 64
30 Eco Logistyka Sp. z o.o. 60
31 OZAS – ESAB Sp. z o.o. 59
32 PKS International Cargo S.A. 57
33 KLUDI – ARMATUREN Sp. z o.o. 57
34 Latex Opony S.A. 56
35 Thomas – Koziarski Consulting sp.j. 55
36 Piomar Sp. z o.o. 55
37 Sezam Instal S.J. 52
38 Rembud I Sp. z o.o. S.K. 50
39 Tower Automotive Polska Sp. z o.o. 45
40 ZND CE Sp. z o.o. 44
41 Alu Pro Polska Sp. z o.o. 44
42 Nełsa Sp. z o.o. 43
43 Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Sp.J. 42
44 Zakład Komunalny Sp. z o.o. 42
45 REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. 39
46 Otto Work Force Solutions Sp. z o.o. 39
47 Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 38
48 Tranzyt Jan Nowak S.J. 37
49 VIP CAR Sp. z o.o. 36
50 PHUP Opoltrans 1 Sp. z o.o. 34
51 Auto Centrum Opole Lellek Group Sp. z o.o. S.K.A. 33
52 Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. 31
53 Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska Sp. z o.o. S.K. 30
54 OPOLGRAF S.A. 30
55 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. 30
56 Imex Piechota i Sp. z o.o. sp.k. 30
57 Remei Polska Sp. z o.o. 29
58 PH Polsab Spółka Komandytowa 29
59 Elemont Sp. z o.o. 28
60 PRO MEDIA Sp. z o.o. 27
61 TURCK Sp. z o.o. 27
62 Armanski Sp. z o.o. S.K. 27
63 GMFSp. z o.o. S. K. 26
64 TRANSREM Sp. z o.o. 26
65 Klonex-VCS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o. o. S. J. 26
66 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu 22
67 Przedsiębiorstwo Multi Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 21
68 Samar S.J. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marcin Saulicz, Michał Saulicz 20
69 ELEKTROTEK Sp. z o.o. 20
70 Przedsiębiorstwo EL 12 Sp. z o.o. 20
71 ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 19
72 MULTI Sp. z o.o. 19
73 Poltv Multimedia S.A. 19
74 Workforce Sp. z o.o. 18
75 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa 18
76 Unitrez Elektronik L. Szmagierewski, K. Majewski, J. Dubik S.J. 17
77 Przedsiębiorstwo RURBET Sp. z o.o. 17
78 OPEX S.A. 16
79 Controlex Sp. z o.o. 15
80 OPTIMA MEDYCYNA S.A. 15
81 Abicor Binzel Technika Spawalnicza Sp. z o.o. 14
82 SDH Za Odrą Sp. z o.o. 14
83 Ofama Sp. z o.o. 14
84 RV Metal Sp. z o.o. 14
85 Bil Sp. z o.o. 14
86 S.K.K. FARM-VET Sp. z o.o. Sp.K. 14
87 PMK Gastronomia S. J. 14
88 Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. 13
89 ARTIM Sp. z o.o. 13
90 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH AGRA Sp. z o.o. 13
91 UBOJNIA A.J.K. MATEJKA – S.J. 13
92 ECO Serwis S.A. 13
93 Paho Sp. z o.o. 13
94 Luca Logistic Solutions Sp. z o.o. 12
95 Lewiatan Opole Sp. z o.o. 12
96 Proinvest Sp. z o.o. 12
97 IQ Prisma Sp. z o.o. 12
98 Seba Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 11
99 Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o. 11
100 Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych CEMA S.A. 11
101 Euro-Mar Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 11
102 Kano Sp. z o.o. 11
103 Elgra W. E. Kubik S.J. 11
104 ECO-CIEPŁO M. S. Bul S.J. 11
105 Przedsiębiorstwo Alremex R. Krynicki S.J. 10
106 Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew Sp. z o.o. 10
107 Cebula Transport Sp. z o.o. S.K. 10
108 Trend TJ Sp. z o.o. 10
109 ENSAN Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by PudelekOwn work, CC BY-SA 4.0, Link