Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Płocku

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskały 73 firmy z siedzibą w Płocku, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Płocku
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 72355
2 Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 7328
3 Pern S.A. 5629
4 CNH Industrial Polska Sp. z o.o. 1386
5 Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. 916
6 ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 474
7 BUDMAT Bogdan Więcek 346
8 Orlen Serwis S.A. 241
9 Solumus S.A. Spółka Komandytowo – Akcyjna 240
10 OTP S.A. 206
11 Levi Strauss Poland Sp. z o.o 188
12 FLEXPOL Sp. z o.o. 166
13 Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. 141
14 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 140
15 ORLEN KOLTRANS Sp. z o.o. 106
16 Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 99
17 Orlen Eko Sp. z o.o. 91
18 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK 85
19 Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz 82
20 Izotechnik Sp. z o.o. 81
21 PETROTEL Sp. z o.o. 75
22 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 72
23 Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 68
24 Wiwax Sp. z o.o. 67
25 P – Serwis sp. z o.o. 64
26 Orlen Laboratorium S.A. 63
27 Tagrel T.G. Lewandowscy S.J. 60
28 ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 59
29 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Płocku 57
30 P.U.H.P. Solvent Export – Import S.J. M.M. Cichońscy 50
31 Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. 48
32 Wytwórnia Sterylgaz Sp. z o.o. 48
33 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. 46
34 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska 45
35 Energa Logistyka Sp. z o.o. 45
36 ELKOP S.A. 44
37 SABA Sp. z o.o. 44
38 BUDMAT AUTO Sp. z o.o. 42
39 Neo – Tec Sp. z o.o. 36
40 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Omega Tomasz Laszuk i Wspólnicy, sp.j. 34
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 32
42 Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska 32
43 GRAM Sadeccy S.J. 32
44 Repro Sp. z o.o. 30
45 Biafra Sp. z o.o. 29
46 Autocentrum Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski sp.j. 28
47 Taurus Sp. z o.o. 28
48 Budmat Transport Sp. z o.o. 27
49 Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 27
50 PSS SPOŁEM ZGODA 25
51 Galwa – Kor Sp. z o.o. 25
52 Technik Polska Sp. z o.o. 24
53 Fol Druk Flexo Sp. z o.o. 23
54 Auto Forum 2 Sp. z o.o. 22
55 Auto Forum Sp. z o.o. 22
56 Orlen Administracja Sp. z o.o. 22
57 Softhard S.A. 20
58 Logos Sp. z o.o. 16
59 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T B S Sp. z o.o. 15
60 WEKTRA Marek Brzozowski S.J. 15
61 Silopol Płock Sp. z o.o. 14
62 Spec-Rem S.A. 13
63 PT-Płock Sp. z o.o. 13
64 Agencja Handlowa Łożyska Toczne S.J. 13
65 Geoinf Głydziak Sp. J. 12
66 Partner Premium Salata sp. j. 12
67 Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych ZIS-1 S.J. Tadeusz Kłudczyński, Roman Chrobociński 11
68 Gaztech Sp. z o.o. S.K. 11
69 Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. 11
70 Instal-Gaz Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 11
71 RDS STAL Synowicz, Dymitrow S.J. 11
72 BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski sp.j. 10
73 Kic-Pak Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Maciek 86Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link