Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Słupsku

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 58 firm z siedzibą w Słupsku, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Słupsku
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 PAULA FISH Sławomir Gojdź S.J. 274
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman Auto-Hak sp. j. 208
3 OKTAN Brzeski, Grzenkowicz S.J. 184
4 Matbet Sp. z o.o. 180
5 GINO ROSSI S.A. 161
6 ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. 157
7 Wodociągi SŁUPSK Sp. z o.o. 136
8 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST – BOX S.A. 133
9 KOLEJARZ Spółdzielnia Mieszkaniowa 98
10 Profil Krystyna i Paweł Kosowicz S.J. 89
11 JANTAR Sp. z o.o. 73
12 LAMINOPOL Sp. z o.o. 73
13 Record R. Nowak; M. Sawicki; M. Choszcz Sp. J. 71
14 PLAST TEAM POLAND Sp. z o.o. 68
15 Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN 66
16 Terma Artur, Dariusz i Helena Szymaniuk sp. j. 65
17 M & S OKNA I DRZWI Sp. z o.o. 63
18 SCANIA Production Słupsk S.A. 59
19 Akademia Pomorska w Słupsku 59
20 Apator Telemetria Sp. z o.o. 59
21 Energa-Operator Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. 54
22 LEANN STAŃCZYK S.A. 54
23 KAMIR Sp. z o.o. 52
24 BONDIOLI & PAVESI Sp. z o.o. 51
25 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 51
26 Fabryka Turas Sp. z o.o. 50
27 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 43
28 FIMAL PSB Sp. z o.o. 42
29 Baks Alina Borucka Restauracje Mcdonald`S 38
30 M & S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. 30
31 Engie Ec Serwis Sp. z o.o. 30
32 METZŁOM Ligęza S. J. 29
33 Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 28
34 C-L Sp. z o.o. 23
35 STANPOL Sp. z o.o. 23
36 Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy Serkol Sp. J. 23
37 Tourtrend Sp. z o.o. 23
38 Eco Plan S.A. 22
39 SIMBHP Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki Sp.J. 22
40 Tritec Production Sp. z o.o. 22
41 MKS Sp. z o.o. 20
42 JANTAR 2 Sp. z o.o. 19
43 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Nad Słupią 18
44 Arkom Sp. z o.o. 17
45 Abatec Sp. z o.o. 17
46 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 16
47 Viking Energy sp.j. Marianna Mazur, Marek Dawidowski 15
48 Ustka Apartamenty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 15
49 LAUBER Sp. z o.o. 14
50 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z Siedzibą w Słupsku 13
51 FASER – PLAST POLAND Sp. z o.o. 13
52 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku 13
53 Stoll Polska Sp. z o.o. 12
54 AMS Anetta i Mariusz Staniuk S.J. 12
55 Przedsiębiorstwo Handlowe REBIS E. i E. Baranowscy S.J. 11
56 VP Investment Sp. z o.o. 11
57 Emmarol Sp. z o.o. 10
58 P H U P ROLMASZ Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Tomasz Górny (Nemo5576)Own work, CC BY-SA 3.0 pl, Link