Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Sopocie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskały 74 firmy z siedzibą w Sopocie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Sopocie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Gdańsk Transport Company S.A. 2330
2 Grupa NDI S.A. 417
3 ASEKURACJA Sp. z o.o. 325
4 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 296
5 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 293
6 Oceanic S.A. 240
7 NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. 188
8 TREFL S.A. 175
9 Fines S.A. 169
10 NDI S.A. 152
11 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa 129
12 Logisfera 33 Sp. z o.o. 121
13 ORPLAST Jerzy Orlikowski S.J. 117
14 Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki S.J. 116
15 Best Foods Polska Sp. z o.o. Sp.K. 103
16 Voestalpine Signaling Sopot Sp. z o.o. 103
17 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. 87
18 Navimor International Com Sp. z o.o. 67
19 Hotel Gdańsk Brovarnia Sp. z o.o. 61
20 BLUE MEDIA S.A. 61
21 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 59
22 Min Hoong Development Co Pte Ltd Poland Sp. z o.o. 54
23 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy 50
24 EKOLAN S.A. 49
25 Domy Banino Sp. z o.o. 47
26 AQUA – SOPOT Sp. z o.o. 44
27 Most Sp. z o.o. 43
28 Lauda Audio Adamowicz S.J. 42
29 Logisfera Nova Sp. z o.o. 39
30 Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego Posteor Sp. z o.o. 38
31 AD 1990 Sp. z o.o. 36
32 Legendhotels Polska Sp. z o.o. 34
33 Villa Baltica Sp. z o.o. S.K. 33
34 Kamienny Potok Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sopocie 32
35 Bauhaus Investment Sp. z o.o. 31
36 Trefl Toys Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30
37 Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 30
38 Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. 29
39 Olimpia Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 29
40 Hotele Haffner Sp. z o.o. 29
41 Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Kąpielisko Morskie Sopot Sp. z o.o. 27
42 Sopot Dolny Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 27
43 Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel S.J. 26
44 CURRENDA Sp. z o.o. 24
45 Chmara Mieszkania Sp. z o.o. 24
46 Volt Polska Sp. z o.o. 23
47 Abk Sp. z o.o. sp.k. 22
48 RENOMA Sp. z o.o. Zakłady Wielobranżowe 21
49 LST Sp. z o.o. 21
50 Baltic -Trade Sp. z o.o. 19
51 H&S Construction Sp. z o.o. 18
52 NDI Sp. z o.o. 18
53 Logisfera FI Sp. z o.o. 16
54 Inter Play Kamil Kwietniak S.K. 15
55 MEGA MUSIC Sp. z o.o. 15
56 Avalia Sp. z o.o. 15
57 Dobry Hotel Mięczkowski Spółka Komandytowa 15
58 Lewar Sp. z o.o. S.K. 15
59 Delikatesy Maciej Mroziński S.K. 14
60 DIMAKT Sp. z o.o. 13
61 Admit Consultancy Sp. z o.o. I Wspólnik Spółka Komandytowa 13
62 Promenada Sopocka Sp. z o.o. 12
63 SM im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie 12
64 Centrum Sopot Sp. z o.o. 12
65 Sobol Development Spółka Komandytowo-Akcyjna 12
66 Seamag Sp. z o.o. 11
67 Sklep ARKADIUSZ Arkadiusz Kopczyński, Mariusz Kopczyński S.J. 11
68 Dom&House Sp. z o.o. S.K. 11
69 Hotel Unicus Mięczkowski Spółka Komandytowa 11
70 Como Polska Sp. z o.o. 11
71 Agroline Sp. z o.o. S.K. 11
72 SMT Shipmanagement And Transport Gdynia Ltd Sp. z o.o. 10
73 Resolutions Sp. z o.o. 10
74 Pminvest Sp. z o.o. S.K. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.