Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Sosnowcu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskały 62 firmy z siedzibą w Sosnowcu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Sosnowcu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 1150
2 TIMKEN POLSKA Sp. z o.o. 469
3 BITRON POLAND Sp. z o.o. 397
4 Plastic Components And Modules Poland S.A. 388
5 CTL MACZKI BÓR S.A. 342
6 BOWIM S.A. 276
7 Heraeus Electro-Nite Polska Sp. z o.o. 238
8 Plastic Components Fuel Systems Poland Sp. z o.o. 224
9 VITKOVICE MILMET S.A. 203
10 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 125
11 Beck & Pollitzer Polska Sp. z o.o. 114
12 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. 95
13 Severstal Distribution Sp. z o.o. 89
14 BCUBE Sp. z o.o. 80
15 Centrum Dializa Sp. z o.o. 74
16 United Process Controls Sp. z o.o. 70
17 AUTO-FORM Sp. z o.o. i Wspólnik S.K. 66
18 AUMA Polska Sp. z o.o. 64
19 Nowa S.A. 58
20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 54
21 Inter Deventer Sp. z o.o. 46
22 P H EWMAR – NESS Sp. z o. o. 43
23 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 42
24 Cebi Poland Sp. z o.o. 40
25 Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 38
26 FALKON G.SOKÓŁ I S-KA – S.J. 37
27 METALWELD FIPROM POLSKA Sp. z o.o. 36
28 Z&Z MOTOART Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Zdziebło & Krzysztof Zawodniak Sp.J. 36
29 NOBUD Sp. z o.o. 33
30 Dorel Polska Sp. z o.o. 33
31 Lumiko Trade Sp. z o.o. sp.k. 33
32 SAPA Polska Sp. z o.o. 32
33 Centrum Pediatrii Im.Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. 32
34 AMTRA Sp. z o.o. 32
35 ŚRODULA Spółdzielnia Mieszkaniowa 31
36 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Algas Ciepał Helena, Szatan Barbara sp.j. 28
37 Banasik S.J. Firma Handlowo Usługowa 27
38 Megaplot S.J. 25
39 Zakłady Usługowe EZT S.A. 25
40 Max-Invest Sp. z o.o. 24
41 Przedsiębiorstwo Budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek S.J. 23
42 MB – EKO S.A. 23
43 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emeres-Produkt Ryszard Malman, Jan Orzechowski S.J. 22
44 Stego Polska Sp. z o.o. 21
45 Progress Pharm Mariusz Sierka, Mieczysław Stępień S.J. 19
46 Grupa Producentów Rolnych BAKSS Sp. z o.o. 19
47 Sine Qua Non TS Centrum Telemarketingu Sp. z o.o. 19
48 DÖLLKEN Sp. z o.o. 19
49 Chem Trans Logistic Haldex S.A. 16
50 GIMPLAST Sp. z o.o. 14
51 Chemoform Polska Sp. z o.o. 13
52 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu 13
53 Kragum Sp. z o.o. 12
54 Folmet Ebjkp Darmas sp.j. 12
55 NANOCHEM Sp. z o.o. 12
56 Polstal S.J. M. Słabosz, A. Krawiec 12
57 METAL-MARKET G. KUPCZYŃSKA J. CYCOŃ S.J. 11
58 For5 Jan Kulig 11
59 GOZDAWA Sp. z o.o. 11
60 SAF S.A. 10
61 Inox-Plus Sp. z o.o. 10
62 Naar Technik Polska Sp. z o.o. S.K. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Michał Sz.Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link