Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Tarnowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 78 firm z siedzibą w Tarnowie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Tarnowie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Grupa Azoty S.A. 5436
2 BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o. 227
3 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 221
4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 191
5 Lenze Tarnów Sp. z o.o. 179
6 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. 152
7 ATB TAMEL S.A. 146
8 Yabimo Services Sp. z o.o. sp.k. 109
9 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 106
10 Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 93
11 WIALAN Langer i Wiatr S.J. 75
12 Steinhof Sp. z o.o. S.K. 75
13 FRITAR S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego 71
14 Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o. 70
15 Miś Transport i Spedycja Sp. J. Marian Miś Mariusz Miś 62
16 Czakram Sp. z o.o. 61
17 SPOŁEM Tarnowska Spółdzielnia Spożywców 60
18 Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe Zeliaś S.J. 50
19 Fbserwis Karpatia Sp. z o.o. 45
20 Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41
21 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. 40
22 JASKÓŁKA Spółdzielnia Mieszkaniowa 40
23 Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. 40
24 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. 40
25 Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o.o. 38
26 MEGAEL Sp. z o.o. 37
27 Firma Zegar Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder sp.j. 36
28 Firma Handlowo-Produkcyjna MAK-I Marcin Gawron S.J. 32
29 ELZAT Sp. z o.o. 30
30 Sufigs Sp. z o.o. 30
31 Kupiec S.A. 29
32 MGGP AERO Sp. z o.o. 29
33 MGGP S. A. 27
34 Tarcon Sp. z o.o. 27
35 FHUP Blachodach Janusz i Bartosz Bochnak S.J. 26
36 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 26
37 Asterias Sp. z o.o. 26
38 RPM J.Jankowski, S.Siedlik S.J. 25
39 STERNET Sp. z o.o. 25
40 KON-INS-BUD MONTAŻ Sp. z o.o. 23
41 Int Technics Sp. z o.o. 22
42 Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 22
43 Zwri Sp. z o.o. S.K. 22
44 Kaba S.J. FHU 22
45 Astem Sp. z o.o. 20
46 Tarcon Invest Sp. z o.o. S.K. 20
47 Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 19
48 Piekarnia Ziarno Jan Winiarski S.J. 19
49 Instalacje Sylwester Kocik S.K. 18
50 Mbm Auto Serwis Mazur i Wspólnicy sp. j. 18
51 Corner R.Bojarski, B.Malski Sp.J. 18
52 Firma Handlowo Usługowa Czarmet Sp. J, Krzysztof Czarniga, Michał Czarniga 18
53 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intech S.J. J. Bolisęga, W. Kurcz 17
54 Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego LEWIL-IGLOKRAK Sp. z o.o. 17
55 DELTA – GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Marian Dreszer 17
56 Krak-Tar Sp. z o.o. 16
57 Domex S.J. 16
58 Krupa-Dzwierzyński sp.j. 16
59 Suntar Sp. z o.o. 16
60 Mlektar S.A. 15
61 Zakład Mechaniczny Marek STEINHOF 15
62 Hurtownia Spożywcza MARCOLA S.J. Anna i Krzysztof Kułaga 14
63 WIS J. Wantuch, G.Sipiora Sp.J. 14
64 Wytwórnia Elementów Kominowych TARNAWA S.J. 14
65 Logipack Sp. z o.o. 14
66 Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 14
67 MTM Budownictwo Sp. z o.o. 14
68 Eres Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14
69 ŚWIT Sp. z o.o. 12
70 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Werteks Sp. z o.o. 12
71 Planta Sp. z o.o. 12
72 BDG Sp. z o.o. 12
73 CP Trade Tarnów Sp. z o.o. 12
74 Huta Szkła i Kryształów Alicja Watra Sp. z o.o. 12
75 Mega sp.j. Budzik i Wspólnicy 11
76 FRUKT Sp. z o.o. 11
77 INTERFREZ Sp. z o.o. 11
78 STRUSINIANKA Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by WizardscoatPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link