Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Tychach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 91 firm z siedzibą w Tychach, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Tychach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 LEAR CORPORATION POLAND II Sp. z o.o. 1387
2 ALUPOL Packaging S.A. 1064
3 HUF POLSKA Sp. z o.o. 952
4 Magna Formpol Sp. z o.o. 798
5 Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. 784
6 DP Metal Processing Sp. z o.o. 454
7 Ma Polska S.A. 448
8 Voestalpine Steel Service Center Polska Sp. z o.o. 398
9 BIOAGRA – OIL S.A. 369
10 EKOLAND Sp. z o.o. 366
11 Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o. 356
12 Bos Automotive Products Polska Sp. z o.o. 294
13 MWS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 258
14 SISTEMA POLAND Sp. z o.o. 225
15 Proma Poland Sp. z o.o. 220
16 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. 181
17 Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD 178
18 Moris Sp. z o.o. 175
19 PRO – Cars Group Sp. z o.o. 170
20 Emix S.J. Torbus 170
21 Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. 160
22 Pulverit Polska Sp. z o.o. 156
23 M-LOGISTIC Sp. z o.o. 155
24 Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. 154
25 TOYO SEAL POLAND Sp. z o.o. 153
26 MAXCOM S.A. 143
27 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 138
28 Joy Global (Poland) Sp. z o.o. 137
29 HILTON FOODS LTD Sp. z o.o. 135
30 Firma Handlowo-Usługowa GREDAN Grzegorz Czebotar 127
31 Almi Polska Sp. z o.o. 114
32 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 112
33 Wojciech Wójcik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zof – Stal 107
34 Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. 100
35 Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o. 96
36 SERTOP Sp. z o.o. 93
37 Macro Molds Polska Sp. z o.o. 88
38 Clyde Bergemann Polska sp. z o.o. 86
39 MULTI FORM II Sp. z o.o. 83
40 Trans-Truck-Serwis Drob S.J. 78
41 DIE TECH Sp. z o.o. 73
42 HAGER POLO Sp. z o.o. 72
43 Nalco Polska Sp. z o.o. 71
44 Novo S.A. 70
45 Unimet Automotive Sp. z o.o. S.K. 66
46 Laska Technika Przemysłowa Sp. z o.o. 64
47 SMT Scharf Polska Sp. z o.o. 60
48 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. S.K. 57
49 NP Polska Sp. z o.o. 51
50 Glass-Service Sp. z o.o. S.K. 50
51 Rytm-L Sp. z o.o. 47
52 Eurotherm Poland Sp. z o.o. 43
53 Nosag Polska Sp. z o.o. 41
54 Kopalnia Dolomitu Rek Sp. z o.o. sp.k. 38
55 Horyzont S. J. Arkadiusz Burdzik 35
56 Firma Produkcyjno Handlowa Mikea II Krzysztof Mikosza Dominik Mikosza S.J. 35
57 PRYMUS S.A. 35
58 PAKS’D Sp. z o. o. 34
59 Schöck Sp. z o.o. 34
60 Tektura Opakowania Papier S. A. 32
61 Epo-Trans Logistic S.A. 32
62 MAN-TRANS Sp. z o.o. 32
63 Ruland Engineering&Consulting Sp. z o.o. 31
64 CFT Polska Sp. z o.o. 30
65 Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. 29
66 Yakudo Plus Sp. z o.o. 27
67 Mx Norm Sp. z o.o. 24
68 Mera Sp. z o.o. 23
69 Zakład Usługowo-Handlowy ZMIROB Rolnik, Ząbek S.J. 22
70 DARO Dariusz Linert 22
71 Sad Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 22
72 Śląskie Centrum Mario Car Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 22
73 Centrum Innowacji I Wdrożeń Bio-Inwest Sp. z o.o. 21
74 Lams Sp. z o.o. S.K. 21
75 Dogma Sp. z o.o. 20
76 AWAX OKNA Sp. z o.o. 18
77 Dorbud – Instal Dorota Różycka,Robert Różycki sp.j. 17
78 WT Resources Sp. z o.o. 15
79 AB-Projekt Invest Sp. z o.o. 15
80 OST – POL Sp. z o.o. 14
81 PL Europainting Sp. z o.o. 14
82 Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. 14
83 Adex – Grylewicz sp.j. 12
84 Bartec Polska Sp. z o.o. 12
85 MAJOR Sp. z o.o. 12
86 PHU Stanieczko Sp. z o.o. S.K. 12
87 Stella Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 11
88 Flota Logistic Bis Sp. z o.o. sp.k. 11
89 Spółdzielnia Mieszkaniowa Karolina 11
90 Rodox Sp. z o.o. 11
91 Tychydis Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Martin52tPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link