Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 28 firm z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 ICT POLAND Sp. z o.o. 2405
2 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 755
3 NOVO TECH Sp. z o.o. 205
4 HANKE TISSUE Sp. z o.o. 169
5 Teleskop Assets Sp. z o.o. 155
6 Taconic Sp. z o.o. 116
7 Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 108
8 Kompan Manufacturing Poland Sp. z o.o. 96
9 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 75
10 Algontec Polska Sp. z o.o. 65
11 Ktm S.A. 56
12 Zachodnia Korporacja Finansowa Sp. z o.o. 40
13 LAA Trans Logistic Sp. z o.o. 31
14 Travel Free Poland Sp. z o.o. 23
15 JACK P.P.U.H. PIEKARNIA BAGIETKA Marek Jackowski 23
16 Montax Sp. z o.o. 19
17 Brandenburg Game Sp. z o.o. 17
18 MILA PAPIER Sp. z o.o. 17
19 BMG Group Sp. z o.o. S.K. 17
20 STENQVIST POLAND Sp. z o.o. 17
21 Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena 17
22 Nowy Szpital w Kostrzynie Nad Odrą Sp. z o.o. 16
23 Metal – System Sp. z o.o. 15
24 Bilińscy Stacje Paliw sp.j. 14
25 Bakra Sp. z o.o. 14
26 Kanne – Group Polska Sp. z o.o. 13
27 Spółdzielnia Mieszkaniowa Celuloza 12
28 RAVEN Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.