Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Mielcu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 61 firm z siedzibą w Mielcu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Mielcu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Kronospan Mielec Sp. z o.o. 2602
2 KM Sp. z o.o. 2596
3 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o. 1896
4 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. 1466
5 BRW Sp. z o.o. 690
6 BURY Sp. z o.o. 624
7 Blek – Meble Sp. z o.o. 400
8 Argali Property Sp. z o.o. 350
9 Interphone Service Sp. z o.o. 308
10 Kronospan HPL Sp. z o.o. 307
11 Froneri Polska Sp. z o.o. 217
12 Mondi Bags Mielec Sp. z o.o. 198
13 Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 140
14 Malta Assets Sp. z o.o. 132
15 Firma TARAPATA Sp. z o.o. 120
16 Onduline Polska Sp. z o.o. 112
17 Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 105
18 PPUH Regamet Krzysztof Boroń, Wacław Tryba S.J. 86
19 Formaplan Komponenty Sp. z o.o. 85
20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 74
21 Remog Polska Sp. z o.o. 73
22 AUTOPART S.A. 69
23 Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. 69
24 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. 67
25 Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. PPUH 63
26 Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. 54
27 Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G S.A. 53
28 Energia Euro Park Sp. z o.o. 53
29 SPIROFLEX Sp. z o.o. 49
30 Retech Sp. z o.o. 41
31 Melex Sp. z o.o. 41
32 Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. 36
33 Polsko Koreańskie PPH JOONGPOL Sp. z o.o. 36
34 Targum Mielec Sp. z o.o. sp.k. 33
35 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Sp. z o.o. S.K. 31
36 SILVA Sp. z o.o. 29
37 R&G Plus Sp. z o.o. 29
38 SANGLASS S.A. 29
39 R&G Plast Sp. z o.o. 27
40 GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. Zakłady Gumowe w Mielcu 26
41 Ciesielscy sp. j. 25
42 Van Berde Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 25
43 Kdc Sp. z o.o. 24
44 Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń RSM Sp. z o.o. 23
45 Reg Benz Sp. z o.o. sp.k. 22
46 Spółka Przewozowa TRANS Krupa S.J. 22
47 Yasa Motors Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 21
48 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Wojciech Tycner 21
49 MKT Serwis S.J. PUH 19
50 Waldrex Sp. z o.o. S.K. 18
51 BUD-PIS Sp. z o.o. S.K. 18
52 Eurotech Sp. z o.o. 17
53 Agro-Bis Barszcz Sp. J. 16
54 Firma Mielec Firma Budowlana Sp. z o.o. 16
55 Starco Polska Sp. z o.o. 16
56 SSC Sp. z o.o. sp.k. 14
57 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu 13
58 Rolmlek Sp. z o.o. S.K. 13
59 Euro-Eko Sp. z o.o. 12
60 Argali Investment Sp. z o.o. 12
61 Waldrom Usługi Transportowe Rzeszutek sp.j. 12

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Afterworks – Kościół Ducha Św Mielec.jpg, CC BY 3.0, Link