Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Świdnicy

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskały 44 firmy z siedzibą w Świdnicy, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Świdnicy
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. 1483
2 Wagony Świdnica Sp. z o.o. 331
3 Klingenburg International Sp. z o.o. 158
4 SONEL S.A. 140
5 Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. 137
6 Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o. 113
7 Stangl Technik Polska Sp. z o.o. 87
8 Krause Sp. z o.o. 75
9 Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal S.A. 74
10 Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 65
11 Automatix Sp. z o.o. Spółka komandytowa 54
12 Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. 46
13 RST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 45
14 LECHTOM Tomasz Sikociński 45
15 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy 45
16 BEL – POL Sp. z o.o. 44
17 DOLMEB Sp. z o.o. 41
18 Bel-Pol Pankiewicz, Mielniczyn sp. j. 30
19 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 30
20 Galess Sp. z o.o. 28
21 Sprecher Automation Polska Sp. z o.o. 27
22 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. 27
23 Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 24
24 Wistal S.J. 23
25 Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 22
26 Franc Gardiner Sp. z o.o. 22
27 Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 19
28 Firma Wielobranżowa Jodko Schiewe Sp. J. 18
29 Industrie Maurizio Peruzzo Ovatex Sp. z o.o. 18
30 Centrum Meblarstwa Sp. z o.o. 16
31 PPUiH OMEGA S. J. Rychter, Twardzicki 15
32 Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 14
33 Pasol – Paco Sp. z o.o. 14
34 EUROBENT Sp. z o.o. 13
35 Pebek Sp. z o.o. 13
36 Cloos – Polska Sp. z o.o. 13
37 MEDYK Sp. z o.o. Zespół Usług Medycznych 13
38 DIORA – ŚWIDNICA Sp. z o.o. 12
39 Antikor Sp. z o.o. w likwidacji 12
40 Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. 12
41 Nutmar Sp. z o.o. S.K. 12
42 ZETO – ŚWIDNICA Sp. z o.o. 11
43 Odlewnia Świdnica Sp. z o.o. 11
44 METERTEST Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Andrzej OtrębskiPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link