P.P.H.U. GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2018

P.P.H.U. GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska  w Płocku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

P.P.H.U. GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 13,3 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa P.P.H.U. GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 45 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Od 1997 firma projektuje i produkuje poduchy meblowe. Obecnie w ciągu roku wytwarza 1 200 000 sztuk poduch meblowych. Wieloletnie doświadczenie, nieustanny rozwój technologiczny i zgrany zespół fachowców pozwolił osiągnąć jej sukces na rynkach krajowych i międzynarodowych. Kooperacja z największymi firmami meblowymi nauczyła firmę pracy na najwyższym światowym poziomie, co przekłada się na zadowolenie nawet najbardziej wymagających klientów. Jakość, terminowość realizacji zleceń oraz konkurencyjność ofert oparta na przestrzeganiu etyki biznesowej  to fundament jej działalności.

Więcej o firmie pod adresem https://www.gretpol.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.