Maem Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Worldwide Company 2018

Maem Sp. z o.o. w Krakowie została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 oraz VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów celnych.

Maem Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła 20,1 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 15,2 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Maem Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez IEB na 86 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Maem Sp. z o.o. eksportowała w 2016 r. do 86 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018. Zajęła 7. miejsce w rankingu Światowa Firma Worldwide Company 2018.

 

Maem Sp. z o.o.  jest niezależnym producentem części zamiennych do różnych urządzeń maszynowni statków. Specjalizuje się w urządzeniach do oczyszczania paliwa, oleju oraz filtracji. Wieloletnia aktywność biznesowa pozwoliła jej przekształcić się w cenionego i uznanego producenta części zamiennych na całym świecie. Przez ten okres dostarczyła setki tysięcy różnorodnych części zamiennych na tysiące statków wszystkich typów.

Jest w stanie zaprojektować, odtworzyć i wyprodukować każdy, najbardziej nawet skomplikowany element w najwyższych klasach tolerancji wymiarowych – od najprostszych podkładek i uszczelek aż po najbardziej skomplikowane, wysokoobrotowe elementy wirujące.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://maem.com

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.