Kostrzyn to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Kostrzyn wygrał w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 z dużą przewagą nad pozostałymi miastami. Wartość rynkowa firm w marcu 2017 r. na mieszkańca wyniosła w nim aż 1876,5 tys. zł. Zdecydowało o tym to, że w tym mieście ma swoją siedzibę wielki koncern Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci marketów Biedronka i Hebe.

To pierwsze miejsce Kostrzyn ma szansę utrzymać w kolejnych latach, bo Jeronimo Martins Polska S.A. rozwija się dynamicznie i osiąga coraz większe zyski, a liczba mieszkańców Kostrzyna nie rośnie tak szybko.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.

Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż  10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Kostrzyn wygrał w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 z dużą przewagą nad pozostałymi miastami. Wartość rynkowa firm w marcu 2017 r. na mieszkańca wyniosła w nim aż 1876,5 tys. zł. Zdecydowało o tym to, że w tym mieście ma swoją siedzibę wielki koncern Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci marketów Biedronka i Hebe, którego wartość w marcu 2017 r. IEB w sposób uproszczony oszacował na 17,6 mld zł.

Więcej informacji o mieście pod adresem: http://www.kostrzyn.wlkp.pl

Miasta Przyjazne Firmom 2018

Firmy, które dały Kostrzynowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł Tytuł, który zdobyła firma w konkursach IEB edycji 2018
1 Jeronimo Martins Polska S.A. 17,7 17589134 Gepard Biznesu Brylant Gospodarki
2 JM Nieruchomości Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 1,2 273386 Brylant Gospodarki
3 Marathon International Sp. z o.o. S.K. 69,0 90380 Gepard Biznesu Brylant Gospodarki
4 Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o.o. 13,5 43692 Gepard Biznesu Brylant Gospodarki
5 AGROCHEST Sp. z o.o. -38,7 30322 Brylant Gospodarki
6 Puratos Polska Sp. z o.o. -23,7 25923 Brylant Gospodarki
7 Pferd Vsm sp. z o.o. 7,8 19898 Brylant Gospodarki
8 SABA POLSKA Sp. z o.o. -10,5 18539 Brylant Gospodarki
9 Avrio Media Sp. z o.o. 56,4 16533 Gepard Biznesu Brylant Gospodarki
10 Sartorius Stedim Poland sp. z o.o. -31,4 15752 Brylant Gospodarki
11 Pci Membranes Sp. z o.o. 170,6 11660 Gepard Biznesu Brylant Gospodarki
12 Minebea Intec Poland Sp. z o.o. 35,8 11265 Gepard Biznesu Brylant Gospodarki
13 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. 5,5 11156 Brylant Gospodarki
14 PBT ZACHÓD S.A. -55,6 10418 Brylant Gospodarki
15 Gminna Sp-Nia Samopomoc Chłopska w Kostrzynie Wlkp -26,1 8954
16 PBO Zachód Sp. z o.o. Pbt S.K. 53,4 8747 Gepard Biznesu
17 Sartorius Poland Sp. z o.o. -0,7 8163
18 Pbo Anioła Inwestycje Sp. z o.o. 20,4 5166 Gepard Biznesu
19 Hurtownia Motoryzacyjna Moto-Car Sp. z o.o. -2,1 4385
20 HURT-TEL Sp. z o.o. -59,1 4121
21 Motorem Graczyk S.J. -30,8 2653
22 AS Instalator Sp. z o.o. 5,5 1813
23 Madar Sp. z o.o. -15,2 1777
24 Sigma Sp. z o.o. 517,8 1776 Gepard Biznesu
25 Arkor – Piekarnia Bogienka Sp. z o.o. -14,0 1496
26 KKS Steel Sp. z o.o. 959,0 1341 Gepard Biznesu
27 Marathontruck Service Sp. z o.o. -41,6 1162
28 Mm Profile Sp. z o.o. -9,4 1140
29 Europartner Cegielscy sp.j. -45,9 950
30 Pantrans Sp. z o.o. -0,5 415
31 Quatra Forms Sp. z o.o. -40,9 358
32 Westahouse Sp. z o.o. 527,5 293 Gepard Biznesu
33 Hermes International Sp. z o.o. -78,1 113

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r.  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r.  Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Autor: Jerzy Krajewski