EHN S.A. to Brylanty Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepardy Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

EHN S.A. w Studzienicach została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

EHN S.A. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła 25 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 15,4 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa EHN S.A. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez IEB na 50 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

EHN S.A., której początki sięgają roku 1947, zajmuje się głównie budową, sprzedażą i wynajmem nieruchomości.  Od 2005 roku rozwinęła współpracę z takimi firmami jak Raben, DPD, EUROCASH, VALEO. Obecnie posiada łącznie 30 tys. mkw. pod dachami oraz wolne nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 20 ha.

EHN S.A zajmuję się także handlem i dystrybucją energii elektrycznej, która realizowana jest na podstawie uzyskanych przez spółkę koncesji.  EHN S.A. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz produkuje energię elektryczną we własnej elektrowni fotowoltaicznej, która na chwilę obecną jest największą elektrownią dachową w Polsce (o mocy 476 kWp).

Zajmuje się też budownictwem obiektów komercyjnych. Ostatnio wybudowała na zlecenie zewnętrznego inwestora trzy fabryki o łącznej powierzchni ponad 9000 mkw.

EHN S.A w krótkim czasie jest w stanie wybudować obiekty magazynowo – produkcyjne  spełniające oczekiwania inwestora. Posiada w swoim majątku niezabudowane grunty, na których w najbliższym czasie mają zostać wybudowane nowe obiekty o takim właśnie charakterze, dopasowane do potrzeb przyszłych dzierżawców.  Wszystkie z ostatnio budowanych obiektów były wyposażone w dachowe elektrownie fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co w znaczący sposób zmniejsza koszty ich eksploatacji.

Obecnie priorytetową sprawą dla spółki stało się utworzenie w Studzienicach koło Pszczyny Strefy Innowacyjnych Technologii (Więcej: http://www.ehnsa.eu/inwestycje/ ).  Dobra lokalizacja czyni ten teren atrakcyjnym inwestycyjnie, dlatego spółka planuje budowę hal o łącznej powierzchni 70 000 mkw.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.ehnsa.eu

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.