Płock to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Płock został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 764 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż  10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Płock w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 3. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 146 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 92 275 480 tys. zł.  W mieście w 2018 r. było 120787 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 764 tys. zł wartości firm, co dało Płockowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Płocku
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 72355
2 Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 7328
3 Pern S.A. 5629
4 CNH Industrial Polska Sp. z o.o. 1386
5 Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. 916
6 ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 474
7 BUDMAT Bogdan Więcek 346
8 Orlen Serwis S.A. 241
9 Solumus S.A. Spółka Komandytowo – Akcyjna 240
10 OTP S.A. 206
11 Levi Strauss Poland Sp. z o.o 188
12 FLEXPOL Sp. z o.o. 166
13 Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. 141
14 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 140
15 ORLEN KOLTRANS Sp. z o.o. 106
16 Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 99
17 Orlen Eko Sp. z o.o. 91
18 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK 85
19 Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz 82
20 Izotechnik Sp. z o.o. 81
21 PETROTEL Sp. z o.o. 75
22 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 72
23 Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 68
24 Wiwax Sp. z o.o. 67
25 P – Serwis sp. z o.o. 64
26 Orlen Laboratorium S.A. 63
27 Tagrel T.G. Lewandowscy S.J. 60
28 ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 59
29 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Płocku 57
30 P.U.H.P. Solvent Export – Import S.J. M.M. Cichońscy 50
31 Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. 48
32 Wytwórnia Sterylgaz Sp. z o.o. 48
33 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. 46
34 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska 45
35 Energa Logistyka Sp. z o.o. 45
36 ELKOP S.A. 44
37 SABA Sp. z o.o. 44
38 BUDMAT AUTO Sp. z o.o. 42
39 Neo – Tec Sp. z o.o. 36
40 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Omega Tomasz Laszuk i Wspólnicy, sp.j. 34
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 32
42 Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska 32
43 GRAM Sadeccy S.J. 32
44 Repro Sp. z o.o. 30
45 Biafra Sp. z o.o. 29
46 Autocentrum Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski sp.j. 28
47 Taurus Sp. z o.o. 28
48 Budmat Transport Sp. z o.o. 27
49 Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 27
50 PSS SPOŁEM ZGODA 25
51 Galwa – Kor Sp. z o.o. 25
52 Technik Polska Sp. z o.o. 24
53 Fol Druk Flexo Sp. z o.o. 23
54 Auto Forum 2 Sp. z o.o. 22
55 Auto Forum Sp. z o.o. 22
56 Orlen Administracja Sp. z o.o. 22
57 Softhard S.A. 20
58 Logos Sp. z o.o. 16
59 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T B S Sp. z o.o. 15
60 WEKTRA Marek Brzozowski S.J. 15
61 Silopol Płock Sp. z o.o. 14
62 Spec-Rem S.A. 13
63 PT-Płock Sp. z o.o. 13
64 Agencja Handlowa Łożyska Toczne S.J. 13
65 Geoinf Głydziak Sp. J. 12
66 Partner Premium Salata sp. j. 12
67 Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych ZIS-1 S.J. Tadeusz Kłudczyński, Roman Chrobociński 11
68 Gaztech Sp. z o.o. S.K. 11
69 Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. 11
70 Instal-Gaz Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 11
71 RDS STAL Synowicz, Dymitrow S.J. 11
72 BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski sp.j. 10
73 Kic-Pak Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.