Sopot to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Sopot został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 201,3 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż  10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Sopot w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 24. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 250 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 7 355 328 tys. zł.  W mieście w 2018 r. było 36533 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 201,3 tys. zł wartości firm, co dało Sopotowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Sopocie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Gdańsk Transport Company S.A. 2330
2 Grupa NDI S.A. 417
3 ASEKURACJA Sp. z o.o. 325
4 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 296
5 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 293
6 Oceanic S.A. 240
7 NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. 188
8 TREFL S.A. 175
9 Fines S.A. 169
10 NDI S.A. 152
11 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa 129
12 Logisfera 33 Sp. z o.o. 121
13 ORPLAST Jerzy Orlikowski S.J. 117
14 Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki S.J. 116
15 Best Foods Polska Sp. z o.o. Sp.K. 103
16 Voestalpine Signaling Sopot Sp. z o.o. 103
17 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. 87
18 Navimor International Com Sp. z o.o. 67
19 Hotel Gdańsk Brovarnia Sp. z o.o. 61
20 BLUE MEDIA S.A. 61
21 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 59
22 Min Hoong Development Co Pte Ltd Poland Sp. z o.o. 54
23 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy 50
24 EKOLAN S.A. 49
25 Domy Banino Sp. z o.o. 47
26 AQUA – SOPOT Sp. z o.o. 44
27 Most Sp. z o.o. 43
28 Lauda Audio Adamowicz S.J. 42
29 Logisfera Nova Sp. z o.o. 39
30 Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego Posteor Sp. z o.o. 38
31 AD 1990 Sp. z o.o. 36
32 Legendhotels Polska Sp. z o.o. 34
33 Villa Baltica Sp. z o.o. S.K. 33
34 Kamienny Potok Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sopocie 32
35 Bauhaus Investment Sp. z o.o. 31
36 Trefl Toys Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 30
37 Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 30
38 Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. 29
39 Olimpia Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 29
40 Hotele Haffner Sp. z o.o. 29
41 Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Kąpielisko Morskie Sopot Sp. z o.o. 27
42 Sopot Dolny Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 27
43 Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel S.J. 26
44 CURRENDA Sp. z o.o. 24
45 Chmara Mieszkania Sp. z o.o. 24
46 Volt Polska Sp. z o.o. 23
47 Abk Sp. z o.o. sp.k. 22
48 RENOMA Sp. z o.o. Zakłady Wielobranżowe 21
49 LST Sp. z o.o. 21
50 Baltic -Trade Sp. z o.o. 19
51 H&S Construction Sp. z o.o. 18
52 NDI Sp. z o.o. 18
53 Logisfera FI Sp. z o.o. 16
54 Inter Play Kamil Kwietniak S.K. 15
55 MEGA MUSIC Sp. z o.o. 15
56 Avalia Sp. z o.o. 15
57 Dobry Hotel Mięczkowski Spółka Komandytowa 15
58 Lewar Sp. z o.o. S.K. 15
59 Delikatesy Maciej Mroziński S.K. 14
60 DIMAKT Sp. z o.o. 13
61 Admit Consultancy Sp. z o.o. I Wspólnik Spółka Komandytowa 13
62 Promenada Sopocka Sp. z o.o. 12
63 SM im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie 12
64 Centrum Sopot Sp. z o.o. 12
65 Sobol Development Spółka Komandytowo-Akcyjna 12
66 Seamag Sp. z o.o. 11
67 Sklep ARKADIUSZ Arkadiusz Kopczyński, Mariusz Kopczyński S.J. 11
68 Dom&House Sp. z o.o. S.K. 11
69 Hotel Unicus Mięczkowski Spółka Komandytowa 11
70 Como Polska Sp. z o.o. 11
71 Agroline Sp. z o.o. S.K. 11
72 SMT Shipmanagement And Transport Gdynia Ltd Sp. z o.o. 10
73 Resolutions Sp. z o.o. 10
74 Pminvest Sp. z o.o. S.K. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.