Rybnik to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Rybnik został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 19,18 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Rybnik w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 326. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 74 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 2 652 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 139 129 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 19,1 tys. zł wartości firm, co dało Rybnikowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Rybniku
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 RETTIG HEATING Sp. z o.o. 699
2 Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. 533
3 Martex Sp. z o.o. 159
4 Moraj Sp. z o.o. sp.k. 148
5 H.B. CRAB S.J. Stacja Paliw Zając Adam, Bąk Paweł, Piestrak Krzysztof 109
6 PHU WĘGLOHUT S.J. Ewa Hoppe-Polak, Grzegorz Polak 96
7 POLCAB N. Gamoń Sp.J. 94
8 OPA-ROW Sp. z o.o. 84
9 P.P.H.U. Wanda Bogusław Maziarz 61
10 RAK AND ROLL S.J. 44
11 EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka S.J. 40
12 Inis Sp. z o.o. 39
13 FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski 36
14 Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. 25
15 Pawar Sp. z o.o. sp.k. 24
16 HYDROTECH S.A. 24
17 Sare S.A. 23
18 Machine Tools International Sp. z o.o. 22
19 Twist Sp. z o.o. 22
20 WRĘBOWA Sp. z o.o. 21
21 ECOL Sp. z o.o. 21
22 SEGO Sp. z o.o. 19
23 Rue-Rzn Sp. z o.o. 18
24 Promet Sp. z o.o. 18
25 Politan Sp. z o.o. S.K.A. 15
26 Wik Sp. z o.o. 13
27 Hossa Sp. z o.o. 12
28 Armex Sp. z o.o. 12
29 Lubar S.A. 12
30 OMEGA Sp.J. A. Krysiak J. Witosz 12
31 Artech Chwołka Piotr 11
32 Furaż sp. j. Borkowska Marietta, Borkowski Zbigniew, Borkowski Mateusz 11
33 Forno Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.