P.P.H.U.iT. „MARTER” Sp. j. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2018

P.P.H.U.iT. „MARTER”  Sp. j. w Sierpcu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

P.P.H.U.iT. „MARTER”  Sp. j. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 26,2 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa P.P.H.U.iT. „MARTER”  Sp. j. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 50 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Firma P.P.H.U.iT. „MARTER” Góreccy Sp.j. to polska firma rodzinna powstała w 1992 roku. Na początku produkowała głównie wodę i napoje smakowe w butelkach szklanych 0,33l i 1l. W 1993 roku rozpoczęła produkcję wód i napojów w butelkach typu PET. Wtedy też wprowadziła na rynek swój najważniejszy produkt naturalną wodę mineralną MagneVita. Co roku rozszerzała asortyment o nowe produkty i smaki. W czerwcu 2001 r. firma przekształciła się w spółkę jawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od samego początku bazowała na Dobrych Praktykach Higienicznych i Dobrych Praktykach Produkcyjnych. W 2004 r wdrożyła i w dalszym ciągu certyfikuje system HACCP oraz ISO 9001.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów prowadzi wnikliwą analizę całego procesu produkcyjnego.

Badaniom podlega nie tylko produkt finalny ale również woda, surowce i opakowania naszych produktów. Nad całością czuwają nie tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy firmy, ale również firmy zewnętrzne.

Dzięki licznym inwestycjom w nowoczesne technologie, park maszynowy oparty na najnowszej generacji maszynach sterowanych komputerowo, wysoko wykwalifikowanej kadrze kierowniczej i pracowniczej zakład skutecznie konkuruje na krajowym rynku wód mineralnych.

W listopadzie 2019 r. wprowadziła na rynek pierwszą w Polsce wodę w kartonie pod marką Aqua Polonia. Została ona nominowana do tytułu Woda Najlepsze Dla Zdrowia 2019.

Więcej o firmie pod adresem  www.marter.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.