Arsanit Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator Polski 2018

Arsanit Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018  i VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Arsanit Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 70 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Arsanit Sp. z o.o. działa efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 6,1 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Arsanit Sp. z o.o. w latach 2015-2016 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 10 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2018.

Firma Arsanit od 2002 roku dostarcza wyroby z zakresu chemii budowlanej. Posiada własne systemy docieplania budynków oparte w całości na produkowanych przez nią komponentach. Jest  jedną z niewielu firm w Polsce stosujących tego typu rozwiązanie.

Innowacyjność proponowanych przez nią rozwiązań opiera się w dużej mierze na badaniach, które przeprowadza we własnym laboratorium. Stara się wciąż kontrolować jakość produktów i stale je ulepszać.

Jej oferta obejmuje szeroki  wybór tynków strukturalnych, farb wewnętrznych i farb fasadowych, gruntów i podkładów tynkarskich oraz podkładów podłogowych. Sprzedaje też styropiany z nanosrebrem, kleje do ociepleń oraz gotowe systemy ociepleń, oparte zarówno na styropianie, jak i wełnie mineralnej.

Stara się wciąż poszerzać ofertę dostępnych produktów oraz opracowywać nowe, konkurencyjne rozwiązania. Ma własny tabor transportowy pozwalający jej dotrzeć do klientów w Polsce i za granicą.

Więcej informacji o grupie pod adresami: https://arsanit.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.