ARSANIT stawia na jakość produktów oraz budowanie trwałych relacji z klientami

Zakładając w 2002 roku firmę ARSANIT, skupiliśmy się na dwóch kwestiach – dbaniu o jakość produktów oraz budowaniu trwałych relacji z klientami. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie właśnie te wartości pozwalają przetrwać nawet największe perturbacje w trudnej branży chemii budowlanej, mówi Krzysztof Skrobot, Prezes Zarządu ARSANIT Sp. z o.o.

Firma ARSANIT działała początkowo jako niewielki zakład produkujący podstawowe wyroby chemii budowlanej, ale mając konkretnie sprecyzowany model działania, pozwoliło nam to w krótkim czasie zacząć intensywnie inwestować i dość szybko weszliśmy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Ważnym elementem strategii było sięgnięcie po dotacje unijne. Przez kilkanaście lat istnienia firmy na rynku zaszło wiele zmian, firma mocno ewoluowała, a mimo to, wciąż udaje się dochować wierności tym wartościom, które legły u podstaw w czasie jej tworzenia.

Dziś firma funkcjonuje jako dwa nowoczesne zakłady produkcyjne: w Siemianowicach Śląskich i w Koninie, zatrudniające w sumie niemal 200 osób. W ofercie firmy ARSANIT jest ponad sto specjalistycznych produktów, ale to kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów ociepleń są naszą domeną. Innowacyjność oferowanych rozwiązań opiera się w dużej mierze na badaniach, które prowadzone są we własnym laboratorium, kontrolując jakość produktów i stale je ulepszając. Własny tabor transportowy pozwala skutecznie docierać do klientów niemal w całej Polsce a jako jeden z nielicznych producentów w Polsce oferujemy wszystkie produkty do wykonania systemu ociepleń – produkty suche, produkty mokre i styropian. Taka kombinacja jest gwarancją pełnej wzajemnej kompatybilności produktów składowych systemu i sprawnej obsługi, co dla inwestora stanowi niewątpliwy atut przy wyborze dostawcy systemu ociepleń.

Naszym sprzymierzeńcem jest także dzisiejsza technologia, która pozwala zaoferować rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu byłyby niemożliwe. Klienci często poszukują odmiany, niestandardowych rozwiązań i dziś mogą skorzystać na przykład z nowego rozwiązania wykończenia elewacji, który cieszy się dużym zainteresowaniem – tynk do modelowania. Dzięki niemu możemy osiągnąć nowe efekty na elewacji np. efekt deski strukturalnej, betonu architektonicznego, gładkiej powierzchni czy kamienia naturalnego.

Firma ARSANIT planuje dalszy rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w nowych obszarach, również udoskonalenie infrastruktury obu zakładów oraz rozbudowę struktur handlowych i technicznych. Zależy nam, by klienci otrzymywali od nas profesjonalne wsparcie przed- i posprzedażowe, a my chętnie korzystamy z ich informacji zwrotnej, co pozwala nam udoskonalać nasze produkty i modyfikować ofertę tak, by jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb klienta.

Wszyscy wiedzą, że na końcowy sukces i wszystkie otrzymane wyróżnienia, składa się stały wysiłek wszystkich pracowników firmy, a o sukcesie decyduje jej zadowolony Klient. Ten właśnie sposób pojmowania biznesu rozumie każdy pracownik naszej firmy.

Arsanit Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018  i VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Arsanit Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 70 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Arsanit Sp. z o.o. działa efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 6,1 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Arsanit Sp. z o.o. w latach 2015-2016 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 10 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2018.

Więcej informacji o grupie pod adresami: https://arsanit.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.