Elterm – Maciej i Małgorzata Kaszuba sp.j. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Elterm – Maciej i Małgorzata Kaszuba sp.j. w Chełmnie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Elterm – Maciej i Małgorzata Kaszuba sp.j. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 21,2 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 26,5 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Elterm – Maciej i Małgorzata Kaszuba sp.j. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 19 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Elterm jest czołowym polskim producentem elektrycznych kotłów wodnych (jedno- i dwufunkcyjnych) oraz bogatego typoszeregu armatury hydraulicznej.

Przedsiębiorstwo Elterm powstało w 1992 roku z połączenia dwóch mniejszych podmiotów. Jest firmą rodzinną, produkuje kilkadziesiąt tysięcy wysokiej jakości wyrobów rocznie, zatrudnia kilkadziesiąt osób.  Doświadczona i dobrze wykwalifikowana kadra techniczna szybko realizuje nawet trudne, nietypowe i specjalne zamówienia, a pracownicy działu sprzedaży oraz serwisu udzielają bezpłatnych porad w zakresie techniki grzewczej. Z satysfakcją firma może pochwalić się także niemalże zerowym poziomem awaryjności swoich produktów.

W ostatnim czasie skupiła swoje wysiłki głównie na rozwoju w obszarze armatury hydraulicznej, gdzie poza bardzo bogatym typoszeregiem sprzęgieł hydraulicznych oraz kompatybilnych z nimi kolektorów rozdzielających, do oferty trafiły kompaktowe wersje sprzęgło-kolektorów hydraulicznych, zewnętrzne wężownice schładzające, filtroodmulniki magnetyczne, grupy pompowe oraz dozowniki chemiczne. Specjalizuje się także w produktach dedykowanych dla niskotemperaturowych źródeł ciepła (kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła).

Firma jest obecna na wielu zagranicznych rynkach i współpracuje ze stale rosnącą liczbą powszechnie znanych kontrahentów europejskich.

Elterm od wielu lat propaguje rozwój polskiej tradycji kawaleryjskiej. Na skutek jej zainteresowań powstał pomysł na zmianę znaku firmowego, jak i nazewnictwa typoszeregu kotłów EKW, wśród których poza Ułanem przedstawionym na logo, są Wachmistrza, Rotmistrza, czy też bardziej rozbudowany Działon oraz Bateria.

Firma uzyskała prawo do posługiwania się znakiem drzewka Firm Rodzinnych – grupy zrzeszającej ponad 700 rodzinnych przedsiębiorstw. Symbol ten pojawia się materiałach reklamowych, wzmacniając bardzo istotny przekaz: Tradycja, uczciwość, odpowiedzialność na pokolenia

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.elterm.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.