Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki 2019

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 62 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Obszar działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej, w woj. śląskim,  obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż specjalistycznych maszyn i narzędzi do obróbki skrawaniem, instalowanie, naprawę i serwis maszyn przemysłowych, opracowanie programów technologicznych, specjalistycznych systemów informatycznych, pomiarowych i diagnostycznych.

RAFAMET należy do czołowych na świecie producentów i dostawców obrabiarek i urządzeń dla kolejnictwa, w tym przede wszystkim obrabiarek podtorowych oraz nadtorowych o napędzie ciernym. RAFAMET jest także cenionym dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym. Spółka jest rozpoznawalnym na rynkach światowych producentem karuzelowych centrów obróbczych, frezarek bramowych, tokarek poziomych oraz innych typów obrabiarek. Fabryka z Kuźni Raciborskiej dostarcza systemy nowoczesnych pomiarów, diagnostyki i defektoskopii koła kolejowego. Zdywersyfikowany asortyment produkcyjny i usługowy pozwala przedsiębiorstwu na zaspokojenie zmieniających się stale potrzeb rynku.

Jej produkty i usługi:

 1. Obrabiarki dla przedsiębiorstw eksploatujących tabor szynowy:
 • tokarki nadtorowe: UBF 112 N, UFB 125 N, UDA 125 N, UFD 140 N,
 • tokarki podtorowe: UGE 180 N, UGE 300/400 N,
 • tokarki podtorowe tandem: 2 UGE 180 N, 2 UGE 300/400 N,
 • tokarki do kół: KCM 150 N,
 • tokarki do osi: TOK 80 N,
 • frezarki do ram wózków GMC 400 CNC.
 1. Szynowo-drogowe wózki manewrowe: 3RS.
 2. Obrabiarki uniwersalne:
 • tokarki karuzelowe: KDC, KCI, KCM.
 1. Frezarki bramowe: GMC, FBA.
 2. Usługi wielkogabarytowej obróbki skrawaniem.
 3. Remonty i modernizacje obrabiarek.
 4. Opracowania programów technologicznych dla obrabiarek sterowanych numerycznie dla obróbki części.
 5. Pomiary geometryczne maszyn i urządzeń przy użyciu precyzyjnych urządzeń laserowych,
 6. Specjalistyczne oprogramowania do stosowania w produkowanych obrabiarkach.
 7. System laserowego pomiaru zestawów kołowych i prasa do zestawów kołowych przy współudziale partnerów.

Więcej o firmie pod adresem: www.rafamet.com.pl

W 2015 roku RAFAMET kupił Fabrykę Urządzeń Mechanicznych Poręba. Jej obecna nazwa brzmi PORĘBA Machine Tools Spółka z o.o.

Do asortymentu Grupy RAFAMET zostały włączone tokarki poziome serii: TZL, TCE, TCF, TRB, TRP, TOK.

Więcej o firmie pod adresem: www.fum-poreba.com/pl/

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.