Trans Polonia S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2019

Trans Polonia S.A. w Tczewie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych.

Trans Polonia S.A. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął w jej przypadku poziom 7,9 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

Wartość rynkowa Trans Polonia S.A. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 58 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Trans Polonia S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 12 września 2008 roku.

Grupa Kapitałowa Trans Polonia jest międzynarodowym operatorem transportowo-logistycznym. Działa na terenie całej Europy, prowadząc zarządzanie operacyjne z polskich biur w Płocku oraz Tczewie. Posiada przedstawicielstwa handlowe w Holandii, Francji, Niemczech oraz Hiszpanii. Międzynarodowy zespół pracowników Grupy Kapitałowej Trans Polonia składa się z najwyższej klasy specjalistów, których kompetencje wynikają z odbytych szkoleń potwierdzonych certyfikatami oraz wieloletnim doświadczeniem związanym z obsługą największych instalacji petrochemicznych.

Wśród klientów Grupy Kapitałowej Trans Polonia znajdują się największe przedsiębiorstwa działające w branży petrochemicznej. Współpraca na tym wyspecjalizowanym rynku oparta jest przede wszystkim na najwyższej jakości oferowanych usług, renomie dostawcy oraz umiejętności zbudowania wzajemnego zaufania. Trans Polonia spełnia wszelkie standardy branży począwszy od konwencji ADR do certyfikatów ISO 9001:2015 oraz SQAS. Dzięki stosowaniu przez Grupę tak wysokich norm, klienci powierzają jej realizację istotnej części procesu logistycznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku oraz wymogom klientów, GK Trans Polonia stała się jednym z największych dostawców wysoko specjalistycznych usług logistycznych w Europie Środkowej.

Trans Polonia sukcesywnie inwestuje w nowoczesny sprzęt do przewozu płynnych surowców oraz paliw, rozbudowując flotę do ponad 500 drogowych zestawów cysternowych. Grupa stworzyła bardzo elastyczny model międzynarodowego przedsiębiorstwa. Głównym strategicznym założeniem jest dalsza rozbudowa struktur, które spowodują, że Grupa Kapitałowa Trans Polonia będzie coraz istotniejszym podmiotem na rynku europejskim. W perspektywie średniookresowej spółka planuje znaczne zwiększenie przychodów. Osiągnięcie tych celów oparte jest na strategii systematycznego rozwoju na rynkach zagranicznych.

Więcej o firmie pod adresem:  https://www.transpolonia.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.