Aforti Holding S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

Aforti Holding S.A.  w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020.

Aforti Holding S.A.  rozwija się bowiem szybko – jej przychody w latach 2018-2019 wzrosły o 299 proc. do 1036 mln zł. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Wartość rynkowa Aforti Holding S.A.  w styczniu 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 45,5 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

AFORTI to holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm. Jego liderem i głównym akcjonariuszem jest Klaudiusz Sytek, doświadczony finansista, który w krótkim czasie stworzył dużą grupę finansową.

Początki działalności AFORTI sięgają 2009 roku. W 2011 r. jej akcje zadebiutowały na giełdowym rynku NewConnect. To pomogło jej w uzyskaniu finansowani z zagranicznych platform kapitałowych, a w 2014 r. z emisji obligacji korporacyjnych. Jesienią 2019 r. spółka przeprowadziła prywatną (skierowaną do 149 inwestorów) emisję akcji za cenę emisyjną 45 zł za akcję. Dzięki temu pozyskała 55 mln zł kapitału, umocniła swoją pozycję na rynku.

Jej przychody w 2019 r. przekroczyły miliard złotych, zysk netto wzrósł o 516 proc. do prawie 2 mln zł, a aktywa do 236 mln zł.  Spółka chce dalej dynamicznie rozwijać się. Ma wielkie plany. Planuje uruchomić program motywacyjny dla kluczowych menedżerów i pracowników, oparty na warrantach subskrypcyjnych. Uchwalone przez ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki warunki Programu przewidują, że jego uruchomienie może nastąpić tylko jeśli, skonsolidowany zysk brutto  za 2020  r. wzrośnie do 4 mln zł, za 2021 do 15 mln zł, a za 2022 r. do 35 mln zł.

Na koniec 2019 roku w Grupie pracowało 203 pracowników. Rok do roku ich liczba zmniejszyła się o jedną osobę. Główne spółki holdingu to Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor.

Holding prowadzi ostrożną politykę. W 2019 r. jego klienci zgłosili zapotrzebowanie na pożyczki wartości 209 mln zł, a otrzymali tylko 38 mln zł. Grupa AFORTI działa w oparciu o kilka tzw. nóg biznesowych, dlatego oprócz udzielania pożyczek, oferuje także m.in. usługi faktoringowe. W całym 2019 r. sfinansowano faktury przedsiębiorców na kwotę ponad 40,7 mln złotych.

Przez kilka lat firma wspierała swój rozwój m.in. poprzez emisje obligacji. Do 2019 r. wykupiła ich za 143 mln zł, wszystkie w terminie. W lipcu 2019 r. decyzją Zarządu Grupy AFORTI zaprzestano emisji obligacji, a ich miejsce zajęły weksle inwestycyjne. Zdecydowano się na tę zmianę sposobu finansowania, aby obniżyć koszty jego obsługi, co znajduje przełożenie w atrakcyjności inwestycji dla inwestorów .

Grupa prowadzi ekspansję zagraniczną. Na terenie Rumunii działają jej dwie spółki – Aforti Exchange Romania oraz Aforti Finance Romania IFN. W 2019 r. Aforti weszła na Litwę, rejestrując spółkę Aforti, UAB, której celem jest uzyskanie europejskiej licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI (ang. E-Money Institution). Wniosek został złożony pod koniec lipca 2019 roku. Otrzymanie tej licencji umożliwiłoby prowadzenie obsługi transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych, szczególnie, że Grupa AFORTI planuje rozwijać swoją działalność w Europie Środkowej i państwach nadbałtyckich. Proces ten jest w toku i może potrwać do 12 miesięcy.

Przy tak dużej dynamice rozwoju w 2019 r. dziwi spadek cen akcji w 2020 r. o ponad 40 proc. do 15 zł.

Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding, w czasie spotkania z inwestorami i partnerami 17 lutego 2020 r. w Warszawie uspokajał, że nie należy spodziewać się podaży ze strony akcjonariuszy, którzy kupowali akcje po 45 zł, ani ze strony głównych udziałowców. Zastrzegł jednak, że ostateczne decyzje w tym zakresie należą do akcjonariuszy.

Więcej informacji o firmie pod adresami: www.aforti.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje powiatom, miastom, gminom, dzielnicom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.